O pracy pedagoga

Szkoła marzeń – o pracy pedagoga w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

 

Pedagog to osoba niezmiernie ważna w każdej szkole. Do jego zadań należy m.in.  wychodzenie naprzeciw wymaganiom i potrzebom uczniów, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, a także potrzebującym specjalnej pomocy.  Tak jak zmieniają się czasy, tak też zmienia się młode pokolenie, dlatego  podstawą pracy w dzisiejszej szkole jest rozumienie potrzeb i wymagań uczniów,  w związku z tym niezbędna jest ścisła współpraca z rodzicami i nauczycielami .

 Efektywna praca wychowawcza  w ZSZ im. J. Ruszkowskiego to zasługa  pedagogów szkolnych: Aleksandry Lasockiej, Bożeny Słomkowskiej i Angeliki Wiernickiej.

Aleksandra Lasocka: „Celem pracy pedagoga jest przede wszystkim stworzenie sprzyjających warunków dla konstruktywnego rozwoju młodzieży, a także niwelowanie wszelkich przeszkód, zakłócających prawidłowy proces opiekuńczo – wychowawczy. Współpraca uczniów naszej szkoły z pedagogami przebiegała do tej pory pozytywnie, ale chcąc stworzyć idealne i przyjazne warunki, pomyślałam o  wyremontowaniu gabinetu pedagoga tak, aby uczniowie czuli się u nas komfortowo. Trzeba bowiem pamiętać, że nasza praca polega nie tylko na udzielaniu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również na wspieraniu wszelkich uczniowskich inicjatyw artystycznych i charytatywnych. Co roku organizujemy zbiórki pieniędzy bądź zabawek dla dzieci z domów dziecka czy MOPS –u. To ważne, by uczniowie czuli potrzebę pomocy potrzebującym. Chciałabym, żeby nowy gabinet był nadal dla uczniów  Ruszkowskiego swoistym azylem, miejscem, gdzie będą mogli uzyskać wsparcie.”

I rzeczywiście, w odnowionym, kolorowym gabinecie spotkać można uczniów , zaangażowanych w pracę społeczną. „W tak przyjaznej atmosferze miło się pracuje i do głowy przychodzi wiele kreatywnych pomysłów” – stwierdza Daria Chymkowska , przedstawicielka  Samorządu Szkolnego.

Wyremontowanie gabinetu nie byłoby możliwe, gdyby nie inicjatywa p. Aleksandry Lasockiej oraz pomoc lokalnych przedsiębiorców. Dziękujemy serdecznie za wsparcie finansowe i rzeczowe sponsorom:

Panu Józefowi Łatyfowiczowi – Firma ISBUD 

Panu Mariuszowi Wełna – Firma GLAZBUD 

Panu Robertowi Lasockiemu – PPHU Meble Lasocki 

Państwu Dorocie i Jackowi Garus – Sklep AGD Garus 

Panu Rafałowi Niesiobęckiemu – Firma PPHU RAF - POL 

Panu Wojciechowi Sadowskiemu, Arkadiuszowi Sobieraj, Michałowi Karpińskiemu – Firma ART - GUM 

Dodatkowo gabinet pedagoga został wzbogacony w nowy komputer stacjonarny wraz z głośnikami i klawiaturą , a także fotel do komputera zakupione z funduszy szkoły decyzją dyrektora szkoły Pana Jarosława Druchniaka.

Dziękujemy Panu Zenonowi Rozbickiemu za pomoc i wsparcie. Dziekujemy Panom Andrzejowi Wiśniewskiemu i Józefowi Sosnowikowi - pracownikom obsługi pracującym pod kierunkim Pana Józefa Krzykowskiego za pomoc przy odnowieniu gabinetu.

 

 

 

Zespół ds. promocji szkoły

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej