Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

3 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku dotyczącym bezpieczeństwa, konsekwencji prawnych za czyny karalne, a także konsekwencji zażywania i posiadania dopalaczy. Spotkanie otworzyła i przywitała zaproszonych gości pani dyrektor Anna Kmiołek - Gizara. Koordynatorzy spotkania: Aleksandra Lasocka, Izabela Nuszkiewicz. A.L.

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej