Godziny pracy Pedagoga

Godziny pracy pedagogów ZSZ im. J. Ruszkowskiego                    

 w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

mgr Aleksandra Lasocka

mgr Angelika Chrzanowska

Poniedziałek

8:00-11:00  

11:00-15:00

Wtorek

8:00-12:00

10:00-15:00

Środa

9:30-15:00

 

8:00-12:00

Czwartek

8:00-11:30

 

11:00-15:00

Piątek

11:00-15:00

8:00-12:00

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej