Czym są dopalacze?

Drogi Rodzicu!

Twoje dziecko zaczyna wkraczać w dorosłe życie, uwierz, nie jest mu łatwo. Na dorastającego człowieka spada cała masa problemów: nowa szkoła, nowe znajomości, nieodwzajemniona miłość, własny krytycyzm, konflikty, a także bunt do całego świata. Dziecko musi zmagać się z problemami, a często nie mogąc sobie poradzić zaczyna sięgać po środki „łagodzące” - papierosy, alkohol, dopalacze, czy narkotyki.

 

Nie ma środowiska bezpiecznego od narkotyków. Niestety, nie da się uchronić naszych dzieci od kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, są one dosłownie wszędzie i bardzo łatwo je zdobyć.

To właśnie dopalacze budzą dziś ogromne zainteresowanie wśród młodzieży.

1.      Czym są dopalacze?

Dopalacze to środki o działaniu psychoaktywnym i narkotycznym. Niektórzy nazywają dopalacze zamiennikami narkotyków, gdyż ich działanie jest zbliżone do prawdziwych środków odurzających, działają na układ nerwowy, wprowadzają w stan odurzenia czy euforii. Wizualnie niczym się od nich nie różnią. Wpływ dopalaczy na psychikę jest  bardzo duży. Dopalacze są także środkami uzależniającymi. Nadmiar środków chemicznych, które się w nich znajdują powoduje dużo działań niepożądanych. W skład niektórych mieszanek ziołowych wchodzą substancje syntetyczne bardzo groźne dla życia i zdrowia

2.      Jak rozpoznać, że Twoje dziecko bierze dopalacze

a) Zachowanie

Zwróć uwagę na zachowanie Twojego dziecka. Powinny zaniepokoić Cię wszelkie radykalne zmiany w jego sposobie bycia, a zwłaszcza:

·    huśtawka nastrojów, naprzemienne ożywienie i ospałość,

·    nadmierny apetyt lub brak apetytu,

·    porzucenie dotychczasowych zainteresowań,

·    kłopoty w szkole (słabsze oceny, konflikty z nauczycielami, wagary),

·    izolowanie się od innych domowników,

·    zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów,

·    zamykanie swojego pokoju na klucz, akcentowanie potrzeby prywatności

·    częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza,

·    wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do dopalaczy,

·    zmiana grona przyjaciół, zwłaszcza na starszych od siebie,

·    krótkie rozmowy telefoniczne prowadzone półsłówkami,

·    późne powroty lub nagłe wyjścia z domu,

·    bunt, łamanie obowiązujących w domu zasad,

·    kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu,

·    kłopoty z koncentracją,

·    zmiany w porach spania,

·    nadmierne reakcje na krytykę lub niewielkie nawet niepowodzenia.

b) Wygląd zewnętrzny

·    nowy styl ubierania się,

·    szybkie wychudzenie lub nagły wzrost masy,

·    przewlekły katar, krwawienie z nosa,

·    zaburzenia pamięci oraz toku myślenia,

·    przekrwione oczy, nadmiernie zwężone lub rozszerzone źrenice nie reagujące na światło,

·    bełkotliwa, niewyraźna mowa,

·    brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny,

c) Najczęściej spotykane objawy po spożyciu:

§  nienaturalne pobudzenie, euforia

§  spowolnione reakcje, „zmulenie”

§  źrenice oczu są szpilkowate lub bardzo poszerzone, zakrywają większość tęczówki

§  kłopoty z mówieniem, bełkotliwa mowa

§  histeryczny śmiech bez powodu

§  wymioty w kolorze niebieskim, zielonym

§  bezsenność

§  wzmożone pragnienie

d) Poza  tym, zwróć uwagę na:

§  bardzo długi okres „kaca”, kilkanaście godzin snu po imprezie

§  kolorowe papierowe opakowania, małe woreczki — tak najczęściej pakowane są dopalacze

§  susz roślinny, pigułki, biały proszek — to mogą być dopalacze

§  fajki, fifki, szklane rurki — akcesoria do palenia/zażywania dopalaczy

§  zwiększone zapotrzebowanie na pieniądze, ginące drobiazgi, które można sprzedać/zastawić w lombardzie — uzależnieni potrzebują pieniędzy na zakup kolejnych porcji dopalaczy

Jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko lub jakakolwiek inna osoba z Twojego otoczenia zażywa dopalacze, postaraj się jak najszybciej zareagować. Twoja pomoc może zapobiec tragedii!

3.Jeśli zauważysz, że dziecko jest lub było pod wpływem dopalaczy :

· Nie zwlekaj. Zareaguj od razu, ale nie działaj pod wpływem emocji – porozmawiaj z dzieckiem;

· Zapytaj o powody – dlaczego używa tych substancji;

· Uświadom mu konsekwencje i zagrożenia związane z ich używaniem;

· Porozmawiaj na temat nacisku i manipulacji ze strony grupy biorącej „dopalacze”;

· Powiedz, że martwisz się o nie i że zawiodło twoje zaufanie;

· Daj mu szansę poprawy, ale przyglądaj się uważnie postępowaniu;

· Nie daj się przekonać argumentom dziecka, że to niegroźne, naturalne substancje, „bezpieczna alternatywa dla narkotyków” lub że to taka moda;

· Jeżeli uznasz za konieczne wprowadź nowe zasady i konsekwencje (czasowe cofnięcie przywilejów, ograniczenie rozmów telefonicznych, kontaktów z rówieśnikami, dostępu do komputera, itp.);

· Jeśli stwierdzisz, że zagrożenie jest poważne,szukaj pomocy u specjalistów (psycholog, pedagog szkolny lub terapeuta uzależnień);

· Sprawdź czy w okolicy są sklepy z „dopalaczami”.

· Zawiąż koalicję z innymi rodzicami, porozmawiajcie o problemie w szkole – wspólnie łatwiej stawić czoła
i znaleźć rozwiązanie.

4.Jak zapobiegać:

- Okazywanie miłości i zainteresowania życiem dziecka (mów dziecku, że jest dla ciebie najważniejszą osobą,
że zależy ci, by było zdrowe i szczęśliwe, poznaj jego przyjaciół, zainteresowania i sposoby spędzania czasu wolnego);

- Dobre porozumiewanie się z dzieckiem (rozmawiaj z dzieckiem często, pytaj o jego zdanie, uważnie słuchaj, rozmawiaj także na trudne tematy – o narkotykach, alkoholu, dojrzewaniu);

 - Zdrowa dyscyplina (postaw jasne granice – wyraź zdecydowany sprzeciw wobec używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, podaj oczekiwania dotyczące godzin powrotu do domu, kontaktów z kolegami, sprawdzaj na co wydawane jest kieszonkowe, itp.);

 - Wspieranie dziecka (doceniaj wysiłki w osiąganiu celów, chwal dziecko za sukcesy i odpowiedzialność – podnosisz tym jego poczucie własnej wartości. Zapewniaj, że zawsze może liczyć na twoją pomoc w trudnych sytuacjach);
Aby rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy nie trzeba być ekspertem, ale warto jednak dowiedzieć się więcej korzystając z wiarygodnych źródeł.

 

Pierwsze próby z narkotykami dziecko zwykle starannie ukrywa przed dorosłymi. Wszelkie niepokojące zmiany będzie Ci pewnie łatwiej zauważyć, jeśli masz z dzieckiem dobry kontakt, wiele ze sobą rozmawiacie i dużo czasu spędzacie razem.

Pamiętaj jednak, że niektóre zachowania i postawy mogą mieć inne przyczyny, takie jak kłopoty szkolne lub rodzinne, zranione uczucia, niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami i wiele innych, które należy traktować równie poważnie
i starać się pomóc dziecku je rozwiązać.

 

Rodzicu!

            Rozmawiaj z dzieckiem nie tylko wtedy, gdy pojawi się problem, ale także wtedy, gdy problemu jeszcze nie ma. Nie możemy być pewni, że uchronimy nasze dzieci przed używkami, ale możemy je wyposażać w wiedzę na ich temat,  umiejętność podejmowania mądrych wyborów oraz w naszą miłość i wsparcie w walce ze słabościami.       

Dopalacze są bardzo różne, więc także widoczne efekty ich zażywania różnią się od siebie - mówi dr Jarosław Woroń (Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków w Krakowie). - Najważniejszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest nagła zmiana zachowania, ponieważ są to substancje psychoaktywne - tłumaczy i wymienia objawy:
- Wzmożona senność lub agresja
- Nadmierne pobudzenie

W przypadku przedawkowania:
- Utrata przytomności
- Zaburzenia rytmu serca
- Wahania ciśnienia
- Zaburzenia oddychania
- Zaburzenia ze strony układu pokarmowego, np. bóle w nadbrzuszu, wymioty, krwawienia.

W takim przypadku powinniśmy natychmiast udać się do lekarza.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej