Osiągnięcia uczniów

  • Drukuj

Informacja o osiągnięciach szkoły (placówki)  oraz uczniów (wychowanków) 
w olimpiadach, konkursach,  zawodach sportowych  itp. na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym  i międzynarodowym w roku szkolnym 2015/2016:

 

Olimpiada, konkurs, zawody sportowe
 i inne

Szczebel

Miejsce

Program edukacyjny „Młodzi Głosują”. Szkolne wybory parlamentarne
 i prezydenckie 2015  r.

krajowy

dyplom za realizację projektu

Ogólnopolski konkurs nt. wiedzy o UE: „12 lat mojej miejscowości w UE”, organizowany przez europosła Zbigniewa Kuźmiuka

krajowy

I miejsce

 (wyjazd laureatki do Brukseli)

XI edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

rejonowy

dyplom za udział w konkursie

LV zawody strzeleckie „O Srebrne Muszkiety -  2015/2016”

rejonowy

II w kategorii dziewcząt

III w kategorii chłopców

XXXIX zawody sportowo – obronne „Sprawni jak żołnierze – 2015/2016”

rejonowy

II w kategorii chłopców

III w kategorii dziewcząt

 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”

krajowy

dyplom za udział uczniów
 w konkursie

Ogólnopolski Konkurs ekologiczny
„Eko-Planeta”

krajowy

dyplom za udział uczniów
 w konkursie

Mistrzostwa Rejonu Ciechanów
w piłce koszykowej chłopców

rejonowy

IV