Harmonogram pracy w roku szkolnym 2018/2019

Szczegółowy harmonogram pracy

w  roku szkolnym 2018/2019

semestr II

1.

 marzec -  2019

Praktyki zawodowe kl. III  Technikum

Wicedyrektor Angelika Chrzanowska

2.

marzec  2019

Dzień  Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Konkurs tematyczny

Jadwiga Budziszewska

Marta Wójtowicz-Gajkowska

3.

marzec  2019

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom

Przemysław Wiernicki

4.

13 marca 2019

Konkurs Biblijny

Danuta Filipiak

Ks. Sebastian Pakulski

5.

 27  marca  2019

Targi  pracy

Zespół do spraw promocji Szkoły

Dyrekcja

6.

15  marca 2019

Wystawienie propozycji ocen w klasach programowo najwyższych. Poinformowanie rodziców maturzystów o proponowanych ocenach końcowych.

Wychowawcy klas maturalnych

Wszyscy nauczyciele

7.

marzec – kwiecień 2019

Próbny egzamin zawodowy z wyodrębnionych kwalifikacji zgodnie ze szkolnymi planami nauczania

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

8.

marzec- kwiecień 2019

 

Sprawdziany dyrektorskie z matematyki,                       

języka polskiego i języków obcych                                                       Kl.. II i III Technikum, kl. II LO

Nauczyciele matematyki,                       języka polskiego i języków obcych

9.

marzec- kwiecień 2019

 

Program profilaktyczny Żyjmy zdrowo

Pedagodzy szkolni

10.

marzec- kwiecień 2019

 

Program profilaktyczny Zażywasz- przegrywasz

Pedagodzy szkolni

11.

marzec- kwiecień 2019

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

Szkolny Klub „EUROMY”

 

12.

marzec- kwiecień 2019

 

English song-Festiwal Piosenki Angielskiej

Nauczyciele języka angielskiego

Danuta Filipiak

13.

marzec-czerwiec 2019

Program profilaktyczny Bezpieczna i zdrowa  szkoła

Pedagodzy szkolni

14.

kwiecień  2019

Rekolekcje wielkopostne

Katecheci

Wszyscy nauczyciele

15.

kwiecień 2019

Prawybory do Parlamentu Europejskiego

Opiekunowie „ EUROMY”

16.

18 - 23 kwietnia  2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

17.

  kwiecień 2019

 Światowy Dzień Przedsiębiorczości

Koordynatorzy: Marta Wójtowicz-Gajkowska, Katarzyna Dyga

 

 

     18.

  5 kwietnia  2019

Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

Katecheci

Wychowawcy klas maturalnych

     19.

 kwiecień 2019

 

Dzień otwarty Szkoły

Zespół do spraw promocji Szkoły

Dyrekcja

20.

kwiecień 2019

 

Konkurs plastyczny Rosja i jej symbole

Bożena Jaskulska

Sławomir Jaskulski

Katarzyna Dyga

21.

kwiecień 2019

 

Zajęcia profilaktyczne dla maturzystów Stres pod kontrolą

Pedagodzy szkolni

22.

kwiecień - maj 2019

 Patriotyczne Święta Majowe

 

Leontyna Foltyn, Marianna Jabłońska, Anna Matuszewska, Marta Wójtowicz- Gajkowska, Danuta Filipiak, Ks. Sebastian Pakulski.

23.

kwiecień 2019

Spotkanie z doradcą zawodowym

Pedagodzy szkolni

24.

kwiecień 2019

Koncert profilaktyczny dotyczący uzależnień i przemocy

Pedagodzy szkolni

25.

4  kwietnia 2019

Spotkania z rodzicami

Dzień otwarty szkoły

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

     26.

 10.04.2019

Wystawianie ocen w kl. III LO i IV Technikum

Wszyscy nauczyciele

 

27.

16.04.2019

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

     28.

26.04.2019

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły

Aleksandra Lasocka

Anna Majewska

Opiekunowie SU

     29.

 maj 2019

Pisemne  i ustne egzaminy maturalne

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

     30.

23  maja 2019

Poinformowanie rodziców  o proponowanych ocenach końcowych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

31.

maj-czerwiec 2019

Wycieczka profilaktyczna do MONARU

Pedagodzy szkolni

     32.

czerwiec- lipiec 2019

Egzaminy zewnętrzne w wyodrębnionych kwalifikacjach zawodowych – klasy II i III Technikum

Dyrekcja

33.

czerwiec 2019

Szkolne Dni Przedsiębiorczości

Hanna Lewandowska

Katarzyna Dyga

34.

czerwiec 2019

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

Wychowawcy klas

35.

 do 11.06.2019

Wystawianie ocen końcowych  w klasach I-II LO,          I-III Technikum

Wszyscy nauczyciele

36.

17.06.2019

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

37.

21.06.2019

Zakończenie roku szkolnego

 

Maryna Prewęcka

Marzena Staniszewska

Izabela Nuszkiewicz

Opiekunowie  SU 

 

38.

21.06.2019

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2018/2019

Dyrekcja

39.

04.07.2019

Wydawanie świadectw maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

 

Uwaga:

Projekty edukacyjne są realizowane według odrębnych harmonogramów.

(semestr I)

Lp

Termin

Treść

Odpowiedzialni

Uwagi

             1.

03.09.2018r.

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

 

Opiekunowie SU, Dyrekcja.

 

 

2.

08.09. 2018r.

Narodowe czytanie – współpraca z Biblioteką Miejską                       im. J. Lelewela

Wicedyrektor D. Majkowska

Wychowawcy klas

 

3.

12.09.2018r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

 

     4.

do  10.09.2018r. 

Złożenie deklaracji przez  uczniów przystępujących                           do egzaminu  z wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie w sesji zimowej

 

Wicedyrektor Angelika Chrzanowska

Wychowawcy klas III i IV Technikum

 

     5.

09- 12. 2018r.

Projekt Czytam więc jestem

Dorota Sobocińska

Anna Świerczewska

 

     6.

17 września 2018r.

Nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki

Katecheci

 

     7.

wrzesień 2018r.

Sprawdziany kompetencji z  języka polskiego, języków obcych    i matematyki w klasach pierwszych

Wicedyrektor D. Majkowska

Nauczyciele języka polskiego, języków obcych  i matematyki uczący                               w pierwszych klasach

 

  8.

wrzesień – październik

2018r.

Spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji                dla klas I i maturalnych  Bezpieczna szkoła

A. Chrzanowska

A. Lasocka

I. Nuszkiewicz

 

  9.

Wrzesień

2018

Szkolny kiermasz podręczników

H. Lewandowska

K. Dyga

 

10.

 27.09.2018r.

Ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie  dyrekcji i pedagogów                  z rodzicami uczniów klas pierwszych. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych. Zebrania z rodzicami wszystkich typów szkół dla młodzieży.

Dyrekcja, Wychowawcy klas pierwszych,

Opiekunowie SU.

 

 

11.

do 30.09.2018

Składanie deklaracji maturalnych kl. III LO,   IV T.

Wychowawcy klas III, LO

 i IV T

 

12.

 12.10. 2018r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Dyrekcja

Samorząd Szkolny

E. Smolińska

A. Majewska

M. Prewęcka

 

 

Rada Rodziców

 

 

13.

październik-grudzień

2018r.

Spotkania z doradcami zawodowymi

A.Lasocka

I. Nuszkiewicz

 

 

16.

październik

2018r.

Wybory do Samorządu Szkolnego

Opiekunowie SU

D. Filipiak

A. Lasocka

A. Chmielewska

 

17.

październik -czerwiec

Programy:

 Młodzi głosują

Polska szkoła szkołą demokracji

 

J. Budziszewska

H. Lewandowska

D. Sobocińska

 

 

18.

październik - styczeń

Projekt edukacyjny: Zawodowcy przyszłości

Wicedyrektor

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

19.

listopad 2018r

Konkurs Geograficzny Geo-Planeta

E. Kutyła

 

20.

09 .11.2018r.

 Narodowe Święto Niepodległości

M. Jabłońska

M. Wójtowicz-Gajkowska

D. Filipiak

 

22.

listopad

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego

Anna Świerczewska

 

23.

listopad 2018r.

Matura próbna kl. III LO i IV T

Wicedyrektor D. Majkowska wychowawcy klas. Nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

            24.

listopad

2018r.

Światowy Dzień bez papierosa

  1. A. Lasocka
  2. I.Nuszkiewicz

 

 

 

25.

30.11.2018r.

 

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców maturzystów proponowanych ocenach

Dzień otwarty.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

26.

12.12.2018r.

Wystawianie ocen półrocznych w klasach maturalnych

Wszyscy nauczyciele

 

27.

19.12.2018r

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy maturalne

Dyrekcja

 

28.

 

grudzień 2018r.

 

 

 

 Światowy Dzień HIV i AIDS

  1. Lasocka

A. Chrzanowska

 

 

29..

21.12.2018r.

Koniec I semestru dla klas maturalnych

 

 

31.

22.12.2017r.

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

32.

21. 12.2018r.

Spotkanie  świąteczno - noworoczne

Opiekunowie SU,  Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Rada Rodziców

M. Prewęcka

 

 

33.

23  - 31.

12.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

34.

styczeń 2019r.

STUDNIÓWKA

Komitet organizacyjny

wychowawcy klas maturalnych

 

 

 

35.

styczeń

2019r.

XX VI Finał WOŚP

Opiekunowie SU

E. Kutyła

A. Kopczyńska- Adamczuk

Szkolny zespół d/s wolontariatu

 

 

36.

10.01.2019r.

Wystawianie ocen półrocznych

Wszyscy nauczyciele

 

37.

17.01.2019r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

 

38.

18.01.2019r.

Koniec I semestru

 

 

39.

25.01.2019r.

Zebranie z rodzicami  - podsumowanie półrocznej pracy uczniów

 

Dyrekcja,

Wszyscy nauczyciele

 

40.

28 01.- 10. 02 2019r.

Ferie zimowe