Harmonogram pracy w roku szkolnym 2017/2018

Szczegółowy harmonogram pracy w  roku szkolnym 2017/2018

II semestr

1.

 marzec -  2018

Praktyki zawodowe kl. III  Technikum

Wicedyrektor Luiza Truchel

2.

marzec  2018

Dzień  Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Konkurs tematyczny

Jadwiga Budziszewska

Marta Wójtowicz-Gajkowska

3.

marzec  2018

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom

Przemysław Wiernicki

4.

marzec 2018

Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości

Hanna Lewandowska

6.

marzec 2018

Wojewódzki konkurs ortograficzny

Wicedyrektor                                Dorota Budziszewska

Nauczyciele poloniści

7.

  marzec 2018

Targi edukacyjne dla gimnazjalistów

Zespół do spraw promocji Szkoły

Dyrekcja

8.

22  marca 2018

Poinformowanie rodziców maturzystów o proponowanych ocenach końcowych.

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

9.

marzec – kwiecień 2018

Próbny egzamin zawodowy z wyodrębnionych kwalifikacji zgodnie ze szkolnymi planami nauczania

 

Wicedyrektor Luiza Truchel Nauczyciele przedmiotów zawodowych

10.

marzec- kwiecień 2018

 

Sprawdziany dyrektorskie z matematyki, języka polskiego i języków obcych  Kl.. II i III Technikum, kl. II LO

Nauczyciele matematyki,                       języka polskiego i języków obcych

11.

marzec- kwiecień 2018

 

Program profilaktyczny Żyjmy zdrowo

Pedagodzy szkolni

Psycholog

12.

marzec- kwiecień 2018

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

Szkolny Klub „EUROMY”

 

13.

marzec-czerwiec 2018

Program profilaktyczny Bezpieczna i zdrowa  szkoła

Pedagodzy szkolni

Psycholog

14.

19-21 marca 2018

Rekolekcje wielkopostne

Katecheci

Wszyscy nauczyciele

15.

29 marca- 3 kwietnia  2018

Wiosenna przerwa świąteczna

 

16.

  kwiecień 2018

 Światowy Dzień Przedsiębiorczości

Koordynatorzy: Marta Wójtowicz-Gajkowska, Katarzyna Dyga

 

 

     17.

  16 marca 2018

Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

Katecheci

Wychowawcy klas maturalnych

     18.

 kwiecień 2018

 

Dzień otwarty Szkoły

Zespół do spraw promocji Szkoły

Dyrekcja

19.

kwiecień 2018

 

Zajęcia profilaktyczne dla maturzystów Stres pod kontrolą

Pedagodzy szkolni

20.

kwiecień - maj 2018

 Patriotyczne Święta Majowe

 

Szkolny Klub „EUROMY”

Anna Świerczewska

21.

kwiecień 2018

Spotkanie z doradcą zawodowym

Pedagodzy szkolni

22.

12 kwietnia 2018

Spotkania z rodzicami

Dzień otwarty szkoły

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

     23.

 17.04.2018

Wystawianie ocen w kl. III LO i IV Technikum

Wszyscy nauczyciele

 

24.

23.04.2018

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

     25.

27.04.2018

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły

Leontyna Foltyn

Danuta Filipiak

Opiekunowie SU

     26.

 maj 2018

Pisemne  i ustne egzaminy maturalne

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

     27.

24  maja 2018

Poinformowanie rodziców  o proponowanych ocenach końcowych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

28.

maj-czerwiec 2018

Wycieczki profilaktyczne do MONARU, Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec

Pedagodzy szkolni

     29.

maj-czerwiec 2018

Egzaminy zewnętrzne w wyodrębnionych kwalifikacjach zawodowych – klasy II i III Technikum

Dyrekcja

30.

czerwiec 2018

Szkolne Dni Przedsiębiorczości

Hanna Lewandowska

Katarzyna Dyga

31.

czerwiec 2018

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

Wychowawcy klas

32.

 do 12.06.2018

Wystawianie ocen końcowych  w klasach I-II LO, I-III Technikum

Wszyscy nauczyciele

33.

19.06.2018

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

34.

22.06.2018

Zakończenie roku szkolnego

 

Agnieszka Cejnóg

Angelika Chrzanowska

Opiekunowie  SU 

 

35.

22.06.2018

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2017/2018

Dyrekcja

36.

03.07.2018

Wydawanie świadectw maturalnych

Wychowawcy klas maturalnyc

Uwaga:

Projekty edukacyjne są realizowane według odrębnych harmonogramów.

I semestr

Lp

Termin

Treść

Odpowiedzialni

Uwagi

             1.

04.09.2017r.

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

 

Opiekunowie SU, Dyrekcja.

 

 

2.

02.09. 2017r.

Narodowe czytanie – współpraca z Biblioteką Miejską im. J. Lelewela

Wicedyrektor D. Budziszewska

Wychowawcy klas

 

3.

14.09.2017r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

 

     4.

do  09.09.2017r. 

 Złożenie deklaracji przez  uczniów przystępujących do egzaminu  z wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie w sesji zimowej

 

Wychowawcy klas III i IV Technikum

 

     5.

09- 12. 2017r.

Projekt Czytam więc jestem

Dorota Sobocińska

Anna Świerczewska

 

     6.

wrzesień 2017

Nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki

Katecheci

 

     7.

wrzesień 2017

Sprawdziany kompetencji z  języka polskiego, języków obcych    i matematyki w klasach pierwszych

Wicedyrektor D. Budziszewska

Nauczyciele języka polskiego, języków obcych  i matematyki uczący  w pierwszych klasach

 

  8.

wrzesień - październik

Spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji dla klas I i maturalnych  Bezpieczna szkoła

A. Lasocka

A. Chrzanowska

 

  9.

wrzesień

Szkolny kiermasz podręczników

H. Lewandowska

K. Dyga

 

10.

 28.09.2017

Ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie  dyrekcji i pedagogów z rodzicami uczniów klas pierwszych. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych. Zebrania z rodzicami wszystkich typów szkół dla młodzieży.

Dyrekcja, Wychowawcy klas pierwszych,

Opiekunowie SU.

 

 

11.

do 30.09.2017

Składanie deklaracji maturalnych kl. III LO,   IV T.

Wychowawcy klas III, LO

 i IV T

 

12.

13- 14 10. 2017

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Jubileusz 70-lecia Szkoły Zjazd Absolwentów

Dyrekcja

Samorząd Szkolny

Rada Rodziców

Komitet Organizacyjny

 

13.

październik-grudzień

Spotkania z doradcami zawodowymi

A.Lasocka

  1. Chrzanowska

 

14.

październik –

listopad

Powiatowy Konkurs Pieśni religijnej Śpiewajmy Panu

Dyrekcja

Ksiądz S. Pakulski

D. Sobocińska

 

15.

październik-grudzień

Akcja Nie-uzależniam

A. Lasocka

A. Chrzanowska

M. Bajorek

 

16.

październik

Wybory do Samorządu Szkolnego

Opiekunowie SU

D. Filipiak

A. Lasocka

A. Chmielewska

 

17.

październik -czerwiec

Programy:

 Młodzi głosują

Polska szkoła szkołą demokracji

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

J. Budziszewska

H. Lewandowska

D. Sobocińska

D. Filipiak

 

18.

październik - styczeń

Projekt edukacyjny: Zawodowcy przyszłości

Wicedyrektor Luiza Truchel

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

19.

listopad

Konkurs Geograficzny Geo-Planeta

E. Kutyła

 

20.

10 .11.2017r.

 Narodowe Święto Niepodległości

A. Matuszewska

M. Wójtowicz-Gajkowska

D. Filipiak

 

21.

listopad -grudzień

Konkurs czytelniczy Szkolne czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

 

Koordynatorki

Dorota Budziszewska

Leontyna Foltyn

Danuta Filipiak

 

22.

listopad

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego

Anna Świerczewska

 

23.

listopad

Matura próbna kl. III LO i IV T

Wicedyrektor D. Budziszewska wychowawcy klas. Nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

            24.

listopad

Światowy Dzień bez papierosa

  1. A. Lasocka
  1. Chrzanowska

M. Bajorek

 

 

25.

23.11.2017r.

 

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców maturzystów proponowanych ocenach

Dzień otwarty.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

26.

07.12.2017r.

Wystawianie ocen półrocznych w klasach maturalnych

Wszyscy nauczyciele

 

27.

14.12.2017r

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy maturalne

Dyrekcja

 

28.

 

grudzień

 

 

 

 Światowy Dzień HIV i AIDS

  1. Lasocka

A. Chrzanowska

 

 

29..

15.12.2017r.

Koniec I semestru dla klas maturalnych

 

 

30.

grudzień - czerwiec

 

Program profilaktyczny Bezpieczeństwo           w szkole

 

A. Lasocka

A. Chrzanowska

M. Bajorek

 

31.

22.12.2017r.

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

32.

21. 12.2017r.

Spotkanie  świąteczno - noworoczne

A. Cejnóg, M. Kurzątkowska Opiekunowie SU,  Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Rada Rodziców

 

 

33.

23  - 31.

12.2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

34.

styczeń

STUDNIÓWKA

Komitet organizacyjny

wychowawcy klas maturalnych

 

 

 

35.

styczeń

XX VI Finał WOŚP

Opiekunowie SU

E. Kutyła

A. Kopczyńska

 

 

36.

04.01.2018r.

Wystawianie ocen półrocznych

Wszyscy nauczyciele

 

37.

11.01.2018r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

 

38.

12.01.2018r.

Koniec I semestru

 

 

39.

08.02.2018r.

Zebranie z rodzicami  - podsumowanie półrocznej pracy uczniów

 

Dyrekcja,

Wszyscy nauczyciele

 

40.

15-28 01. 2018r.

Ferie zimowe