Harmonogram pracy w roku szkolnym 2018/2019

Szczegółowy harmonogram pracy w  roku szkolnym 2018/2019

Lp

Termin

Treść

Odpowiedzialni

Uwagi

             1.

03.09.2018r.

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

 

Opiekunowie SU, Dyrekcja.

 

 

2.

08.09. 2018r.

Narodowe czytanie – współpraca z Biblioteką Miejską                       im. J. Lelewela

Wicedyrektor D. Majkowska

Wychowawcy klas

 

3.

12.09.2018r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

 

     4.

do  10.09.2018r. 

Złożenie deklaracji przez  uczniów przystępujących                           do egzaminu  z wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie w sesji zimowej

 

Wicedyrektor Angelika Chrzanowska

Wychowawcy klas III i IV Technikum

 

     5.

09- 12. 2018r.

Projekt Czytam więc jestem

Dorota Sobocińska

Anna Świerczewska

 

     6.

17 września 2018r.

Nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki

Katecheci

 

     7.

wrzesień 2018r.

Sprawdziany kompetencji z  języka polskiego, języków obcych    i matematyki w klasach pierwszych

Wicedyrektor D. Majkowska

Nauczyciele języka polskiego, języków obcych  i matematyki uczący                               w pierwszych klasach

 

  8.

wrzesień – październik

2018r.

Spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji                dla klas I i maturalnych  Bezpieczna szkoła

A. Chrzanowska

A. Lasocka

I. Nuszkiewicz

 

  9.

Wrzesień

2018

Szkolny kiermasz podręczników

H. Lewandowska

K. Dyga

 

10.

 27.09.2018r.

Ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie  dyrekcji i pedagogów                  z rodzicami uczniów klas pierwszych. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych. Zebrania z rodzicami wszystkich typów szkół dla młodzieży.

Dyrekcja, Wychowawcy klas pierwszych,

Opiekunowie SU.

 

 

11.

do 30.09.2018

Składanie deklaracji maturalnych kl. III LO,   IV T.

Wychowawcy klas III, LO

 i IV T

 

12.

 12.10. 2018r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Dyrekcja

Samorząd Szkolny

E. Smolińska

A. Majewska

M. Prewęcka

 

 

Rada Rodziców

 

 

13.

październik-grudzień

2018r.

Spotkania z doradcami zawodowymi

A.Lasocka

I. Nuszkiewicz

 

 

16.

październik

2018r.

Wybory do Samorządu Szkolnego

Opiekunowie SU

D. Filipiak

A. Lasocka

A. Chmielewska

 

17.

październik -czerwiec

Programy:

 Młodzi głosują

Polska szkoła szkołą demokracji

 

J. Budziszewska

H. Lewandowska

D. Sobocińska

 

 

18.

październik - styczeń

Projekt edukacyjny: Zawodowcy przyszłości

Wicedyrektor

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

19.

listopad 2018r

Konkurs Geograficzny Geo-Planeta

E. Kutyła

 

20.

09 .11.2018r.

 Narodowe Święto Niepodległości

M. Jabłońska

M. Wójtowicz-Gajkowska

D. Filipiak

 

22.

listopad

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego

Anna Świerczewska

 

23.

listopad 2018r.

Matura próbna kl. III LO i IV T

Wicedyrektor D. Majkowska wychowawcy klas. Nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

            24.

listopad

2018r.

Światowy Dzień bez papierosa

  1. A. Lasocka
  2. I.Nuszkiewicz

 

 

 

25.

30.11.2018r.

 

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców maturzystów proponowanych ocenach

Dzień otwarty.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

26.

12.12.2018r.

Wystawianie ocen półrocznych w klasach maturalnych

Wszyscy nauczyciele

 

27.

19.12.2018r

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy maturalne

Dyrekcja

 

28.

 

grudzień 2018r.

 

 

 

 Światowy Dzień HIV i AIDS

  1. Lasocka

A. Chrzanowska

 

 

29..

21.12.2018r.

Koniec I semestru dla klas maturalnych

 

 

31.

22.12.2017r.

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

32.

21. 12.2018r.

Spotkanie  świąteczno - noworoczne

Opiekunowie SU,  Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Rada Rodziców

M. Prewęcka

 

 

33.

23  - 31.

12.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

34.

styczeń 2019r.

STUDNIÓWKA

Komitet organizacyjny

wychowawcy klas maturalnych

 

 

 

35.

styczeń

2019r.

XX VI Finał WOŚP

Opiekunowie SU

E. Kutyła

A. Kopczyńska- Adamczuk

Szkolny zespół d/s wolontariatu

 

 

36.

10.01.2019r.

Wystawianie ocen półrocznych

Wszyscy nauczyciele

 

37.

17.01.2019r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

 

38.

18.01.2019r.

Koniec I semestru

 

 

39.

25.01.2019r.

Zebranie z rodzicami  - podsumowanie półrocznej pracy uczniów

 

Dyrekcja,

Wszyscy nauczyciele

 

40.

28 01.- 10. 02 2019r.

Ferie zimowe