Harmonogram pracy w roku szkolnym 2017/2018

Szczegółowy harmonogram pracy w  roku szkolnym 2017/2018

Lp

Termin

Treść

Odpowiedzialni

Uwagi

             1.

04.09.2017r.

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

 

Opiekunowie SU, Dyrekcja.

 

 

2.

02.09. 2017r.

Narodowe czytanie – współpraca z Biblioteką Miejską im. J. Lelewela

Wicedyrektor D. Budziszewska

Wychowawcy klas

 

3.

14.09.2017r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

 

     4.

do  09.09.2017r. 

 Złożenie deklaracji przez  uczniów przystępujących do egzaminu  z wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie w sesji zimowej

 

Wychowawcy klas III i IV Technikum

 

     5.

09- 12. 2017r.

Projekt Czytam więc jestem

Dorota Sobocińska

Anna Świerczewska

 

     6.

wrzesień 2017

Nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki

Katecheci

 

     7.

wrzesień 2017

Sprawdziany kompetencji z  języka polskiego, języków obcych    i matematyki w klasach pierwszych

Wicedyrektor D. Budziszewska

Nauczyciele języka polskiego, języków obcych  i matematyki uczący  w pierwszych klasach

 

  8.

wrzesień - październik

Spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji dla klas I i maturalnych  Bezpieczna szkoła

A. Lasocka

A. Chrzanowska

 

  9.

wrzesień

Szkolny kiermasz podręczników

H. Lewandowska

K. Dyga

 

10.

 28.09.2017

Ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie  dyrekcji i pedagogów z rodzicami uczniów klas pierwszych. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych. Zebrania z rodzicami wszystkich typów szkół dla młodzieży.

Dyrekcja, Wychowawcy klas pierwszych,

Opiekunowie SU.

 

 

11.

do 30.09.2017

Składanie deklaracji maturalnych kl. III LO,   IV T.

Wychowawcy klas III, LO

 i IV T

 

12.

13- 14 10. 2017

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Jubileusz 70-lecia Szkoły Zjazd Absolwentów

Dyrekcja

Samorząd Szkolny

Rada Rodziców

Komitet Organizacyjny

 

13.

październik-grudzień

Spotkania z doradcami zawodowymi

A.Lasocka

  1. Chrzanowska

 

14.

październik –

listopad

Powiatowy Konkurs Pieśni religijnej Śpiewajmy Panu

Dyrekcja

Ksiądz S. Pakulski

D. Sobocińska

 

15.

październik-grudzień

Akcja Nie-uzależniam

A. Lasocka

A. Chrzanowska

M. Bajorek

 

16.

październik

Wybory do Samorządu Szkolnego

Opiekunowie SU

D. Filipiak

A. Lasocka

A. Chmielewska

 

17.

październik -czerwiec

Programy:

 Młodzi głosują

Polska szkoła szkołą demokracji

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

J. Budziszewska

H. Lewandowska

D. Sobocińska

D. Filipiak

 

18.

październik - styczeń

Projekt edukacyjny: Zawodowcy przyszłości

Wicedyrektor Luiza Truchel

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

19.

listopad

Konkurs Geograficzny Geo-Planeta

E. Kutyła

 

20.

10 .11.2017r.

 Narodowe Święto Niepodległości

A. Matuszewska

M. Wójtowicz-Gajkowska

D. Filipiak

 

21.

listopad -grudzień

Konkurs czytelniczy Szkolne czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

 

Koordynatorki

Dorota Budziszewska

Leontyna Foltyn

Danuta Filipiak

 

22.

listopad

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego

Anna Świerczewska

 

23.

listopad

Matura próbna kl. III LO i IV T

Wicedyrektor D. Budziszewska wychowawcy klas. Nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

            24.

listopad

Światowy Dzień bez papierosa

  1. A. Lasocka
  1. Chrzanowska

M. Bajorek

 

 

25.

23.11.2017r.

 

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców maturzystów proponowanych ocenach

Dzień otwarty.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

26.

07.12.2017r.

Wystawianie ocen półrocznych w klasach maturalnych

Wszyscy nauczyciele

 

27.

14.12.2017r

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy maturalne

Dyrekcja

 

28.

 

grudzień

 

 

 

 Światowy Dzień HIV i AIDS

  1. Lasocka

A. Chrzanowska

 

 

29..

15.12.2017r.

Koniec I semestru dla klas maturalnych

 

 

30.

grudzień - czerwiec

 

Program profilaktyczny Bezpieczeństwo           w szkole

 

A. Lasocka

A. Chrzanowska

M. Bajorek

 

31.

22.12.2017r.

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

32.

21. 12.2017r.

Spotkanie  świąteczno - noworoczne

A. Cejnóg, M. Kurzątkowska Opiekunowie SU,  Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Rada Rodziców

 

 

33.

23  - 31.

12.2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

34.

styczeń

STUDNIÓWKA

Komitet organizacyjny

wychowawcy klas maturalnych

 

 

 

35.

styczeń

XX VI Finał WOŚP

Opiekunowie SU

E. Kutyła

A. Kopczyńska

 

 

36.

04.01.2018r.

Wystawianie ocen półrocznych

Wszyscy nauczyciele

 

37.

11.01.2018r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

 

38.

12.01.2018r.

Koniec I semestru

 

 

39.

08.02.2018r.

Zebranie z rodzicami  - podsumowanie półrocznej pracy uczniów

 

Dyrekcja,

Wszyscy nauczyciele

 

40.

15-28 01. 2018r.

Ferie zimowe