Absolwenci

  • Drukuj

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

ANKIETA

Szanowna Absolwentko/ Szanowny Absolwencie,

W Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego prowadzimy badania dotyczące losów zawodowych swoich absolwentów.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i odesłanie do nas na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie do sekretariatu szkoły.

Badanie ma za zadanie śledzenie losów zawodowych absolwentów, z uwzględnieniem tego, czy podejmują oni pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia oraz jak przydatna jest im wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w czasie nauki.

Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, opinie i stwierdzenia będą dla nas bardzo ważne.

Imię i nazwisko                                             adres e-mail

………………………………………………..               …………………………………………………….

 

1.       Rok ukończenia szkoły

…………..

Rodzaj szkoły:

         Technikum Nr 1

         Zasadnicza Szkoła Zawodowa

         Liceum Profilowane

         Liceum Ogólnokształcące

         Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

2.       Miejsce zamieszkania

 

         Wieś

         miasto do 20 tys. mieszkańców

         miasto od 20-50 tys. mieszkańców

         miasto od 50-100 tys. mieszkańców

         miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

podkreśl właściwą odpowiedź

3.       Studiuję

         Stacjonarnie

         zaocznie

Kierunek i specjalność

 

……………………………….

……………………………….

 

Stopień

         I (licencjackie)

         II(magisterskie)

4.       Pracuję

         Tak

         Nie

Jeśli tak, to:

         W pełnym wymiarze czasu pracy

         W niepełnym wymiarze czasu pracy

         Jestem na stażu

         Praca na umowę zlecenie

         Mam własną działalność

Inne ………………………………………….

5.       Czy jest to praca w wyuczonym zawodzie ?

         Praca zgodna z profilem wykształcenia

         Praca zbliżona z profilem wyksztalcenia

         Brak wyuczonego zawodu

6.       Poprzez jakie źródła szuka lub znazł Pan(i) pracę?

         Biuro karier

         Miejsce praktyki

         Ogłoszenia w Internecie

          Urząd Pracy

         Sieć kontaktów/znajomych

         Ogłoszenia w prasie

         Targi Pracy

         Inne …………………………………………..

Zaznacz tylko jedną odpowiedź

7.       Gdyby Pan(i) miał(a) dokonać ponownie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, to ….

         Wybrał(a)bym tę samą szkołę i profil

         Nie wiem/ trudno powiedzieć

         Wybrał(a)bym jeszcze raz tę samą szkołę, ale zmieniłbym kierunek wykształcenia ( proszę podać jaki kierunek)

………………………………………………………………

8.       Dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) na kontynuowanie nauki?

( prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe dla Pana(i) odpowiedzi).

         Zwiększenie swoich szans na rynku pracy

         Wymóg pracodawcy konieczny do awansu zawodowego

         Chęć poszerzenia swoich kwalifikacji i wiedzy w związku z wykonywaną pracą

         Chęć posiadania wyższego wykształcenia

         Przedłużenie „młodości”

         Poznanie nowych ludzi

         Brak pracy po ukończeniu szkoły

         Inne powody (proszę napisać, jakie)  …………………………………………………………..

         Nie wiem/ trudno powiedzieć

 

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę moich danych osobowych oraz na umieszczenie ich w informatycznej bazie danych, stworzonej na potrzeby realizacji badania pt.: „Badanie losów absolwentów”, polegającego na poznaniu losów zawodowych absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku z uwzględnieniem tego, czy podejmują oni pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia. Dane osobowe podaje dobrowolnie, zgodnie z art. 7, pkt.5 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

………………………………                                                                                                   ………………………………………

   ( miejsce, data)                                                                                                                  (czytelny podpis)