Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych

p. Jarosław Druchniak - dyrektor

p. Dorota Budziszewska - wicedyrektor

p. Luiza Monika Truchel - wicedyrektor

p. Zenon Rozbicki - kierownik szkolenia praktycznego

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej