II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

pod hasłem: „ROSJA I JEJ SYMBOLE ”

I. Organizatorzy

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

Bożena Jaskulska - nauczycielka języka rosyjskiego;

Katarzyna Dyga - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych;

Sławomir Jaskulski - nauczyciel przedmiotów informatycznych.

II. Uczestnicy

Uczniowie klas gimnazjalnych, uczniowie szkół podstawowych w powiecie i  uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego, uczący się języka rosyjskiego.

III. Cele konkursu

 • promocja nauczania i uczenia się języka rosyjskiego;
 • rozwijanie kompetencji interkulturowej;
 • propagowanie kultury wschodniej;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej;
 • pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności;
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej;
 • umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych i artystycznych na szerokim forum.

IV. Zasady ogólne

1.      Przedmiotem konkursu są prace, przedstawiające postaci z bajek rosyjskich lub wybrane  symbole Rosji, np: matrioszkę, czapkę uszankę, samowar, obiekt architektury lub rzemiosło ludowe( np: wyroby z Chochłomy czy miniaturki z Palecha, porcelanę carską, jajko Faberge,  itp.) zgodnie z kategorią wiekową:

 • klasy IV-VI - ulubiona postać z bajki rosyjskiej;
 • klasy VII -VIII i kl. III gimnazjum - wybrany obiekt architektury;
 • klasy  technikum i liceum ogólnokształcącego -- wyroby rzemiosła ludowego.

 2.      Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną: farby plakatowe, akwarela,   rysunek kredką, pastelami, wycinanki, ołówkiem, piórkiem, itp.

3.     Każdy z uczestników składa tylko jedną pracę, będącą oryginałem.  

4.     Preferowane będą prace formatu  A4 lub A3.

5.      Prace należy opisać drukowanymi literami wg wzoru:

 • tytuł pracy, (w przypadku klas IV -VI- tytuł bajki i jej autor );
 • imię i nazwisko autora pracy plastycznej, klasa, szkoła;
 • nauczyciel sprawujący  opiekę merytoryczną.

6.      Prace przesyłane pocztą tradycyjną powinny być dostarczone w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności
za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

7.      Autorzy prac składają także oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz  zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

8.      Prace nie będą zwracane.

9.      Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

V. Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatora oraz oświadczenia uczestnika należy przekazać do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku  do dnia
21. 03. 2019 r. Prace przyjmowane będą przez nauczycielkę języka rosyjskiego Bożenę Jaskulską lub w sekretariacie szkoły.

VI. Ogłoszenie wyników i nagrody

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 27. 03. 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku , na którą zostaną zaproszeni uczestnicy z opiekunem i dyrekcją szkoły.
 2.  O  miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, pisemnie lub   telefonicznie.
 3. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

       Jury konkursu oceniać będzie:

 • oryginalność i pomysłowość,
 • wartość artystyczną i estetykę wykonanej pracy,
 • zgodność z tematem.
 1.  Dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe. Dla wszystkich uczestników- dyplomy.
 2. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadania praw autorskich do prac i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych).

VII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika
na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału

w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.

Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanej przez niego pracy.  Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach biblioteki. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

 

VIII. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać u organizatora:
Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego 06 – 100 Pułtusk, ul. Tysiąclecia 12 
 tel. (023) 692 06 41 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

maj 2019
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej