Dialog międzykulturowy w Ruszkowskim.

,,Irena Sendlerowa – pro memoriam”
 

Od ubiegłego roku szkolnego młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku realizują Powiatowy Projekt Edukacujny ,,Irena Sendlerowa – pro memoriam”. 10 grudnia br. w Zespole odbyło się spotkanie pod hasłem ,,Ponad podziałami”, związane z problematyką torelancji we spółczesnym świecie. Uroczystość rozpoczął p. Jarosław Druchniak- dyrektor ZSZ im. Jana Ruszkowskiego, który przywitał znamienitych gości, m.in. p. Katarzynę Jankowską- dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pułtusku, p. Bożenę Potyraj - dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, p. Andrzeja Popowicza – dyrektora Muzeum Regionalnego w Pułtusku, p. Aldonę Inarską – dyrektor SOSW w Pułtusku, p. Wiesława Cienkowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patriotatem przez Starostę Pułtuskiego przedstawiła p. Dorota Majkowska - wicedyrektor szkoły.Do działań projektowych, realizowanych we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie, Pułtuską Biblioteką Publiczną im. J. Lelewela, Muzeum Regionalnym w Pułtusku i Pułtuskim Stowarzyszeniem Dialogu MOST zaliczyć można: warsztaty historyczne, lekcje biograficzne, wycieczki, wyjazdy, udział w inicjatywach, upamiętniających żydowskich mieszkańców Pułtuska. Prelekcję nt ,, Kiedy po mnie przyszli, nikogo nie było’’, dotyczącą tolerancji, przedstawiła p. Aneta Szymańska, prezes Pułtuskiego Stowarzyszenia Dialogu MOST. O historii narodu żydowskiego opowiedziała natomiast p. Halina Grubowska- pracownik ŻIH w Warszawie i autorka książki o Irenie Sendlerowej. Uwieńczeniem uroczystości był wzruszający program artystyczny w wykonaniu uzdolnionych uczniów naszej szkoły, przygotowany przez nauczycielki koordynujące realizację projektu: p. Dorotę Sobocińską i p. Annę Świerczewską. Ciekawą prezentację multimedialną wykonali członkowie Szkolnego Klubu EUROMY pod opieką p. Jadwigi Budziszewskiej i p. Hanny Lewandowskiej. Sebastian Pęk, Sandra Lewandowska

Galeria zdjęć

czerwiec 2019
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej