W stronę dojrzałości

W stronę dojrzałości  - warsztaty dla młodzieży

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

         W szkole realizowane jest szereg działań, mających  na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Cele, problematyka oraz zakres tych działań określone są szczegółowo w programie wychowawczo –profilaktycznym  Technikum Nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego.

8 marca 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy firma Lechaa Consulting
Sp. z o.o. z siedziba w Lublinie, a ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, dotyczące wykonania zadania zleconego przez Ministerstwo Zdrowia Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników edno- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, uzależnieniom behawioralnym i od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym.

Celem jest m.in. :

  • Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia,
  • Pozyskanie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nich zmian rozwojowych
    w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa,
  • Wsparcie młodzieży w przygotowaniu do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich,
  • Ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

Poruszone zostaną ważne zagadnienia tj. jak dbać o zdrowie, , jak przygotować się do świadomego rodzicielstwa.

Dzięki zajęciom można zdobyć najnowszą wiedzę oraz porozmawiać ze specjalistami z zakresu zdrowia prokreacyjnego oraz skonfrontować utarte przekonania z naukowymi faktami.

       Koordynatorem projektu jest psycholog szkolny Małgorzata Bajorek, która współpracuje                             z pedagogami szkolnymi i wychowawcami klas. Nad realizacją zaplanowanych działań czuwa wicedyrektor szkoły Dorota Budziszewska.

czerwiec 2020
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej