Zarządzenie Nr 071/46/2017

Zarządzenie Nr  071/46/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie: ustalenia dnia  2  listopad 2017r. dniem wolnymi od pracy dla  pracowników  administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 2 listopada 2017r. (czwartek) dniem wolnym od pracy
 dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych
im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku za  11 listopad 2017 r., który przypadł w wolną sobotę

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się specjaliście do spraw kadr i płac, Pani Annie Kaźmierczak

§ 3

Zobowiązuję referenta , Panią Agnieszkę Jusińską do poinformowania o treści zarządzenia pracowników oraz interesantów szkoły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Jarosław Druchniak

Dyrektor

            Zespołu Szkół Zawodowych

           im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

 

październik 2018
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej