Projekt wymiany młodzieży

   Międzynarodowy projekt wymiany młodzieży

            Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego i 225 Liceum w Sankt Petersburgu we  współpracy z Europejską Fundacją Edukacji i Rozwoju realizują atrakcyjny projekt wymiany międzynarodowej między rówieśnikami obu szkół, którego głównym celem jest pogłębienie wiedzy na temat historii Polski i Rosji oraz malarstwa historycznego obu narodów, będących źródłem budowania tożsamości narodowej. Uczestnicy podczas realizacji projektu  wykorzystają nowe technologie do poznawania historii w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej.  

Projekt:    "Zainspirowani malarstwem historycznym Polski i Rosji" uzyskał dofinansowanie na realizację działań ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia  przeznaczonych na przedsięwzięcia podejmowane w ramach kontaktów młodzieżowych:

„Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016”.

Integralną częścią wiodącego tematu projektu będą elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów, mające na celu stworzenie możliwości zacieśnienia i pogłębiania wzajemnych kontaktów między młodzieżą obydwu państw, odkrywania przez uczestników projektu wspólnych cech, ale także akceptacja dla różnic, przezwyciężanie stereotypów, barier i uprzedzeń. Udział w projekcie będzie sprzyjał dialogowi międzykulturowemu a także promocji naszej szkoły i  miasta.

Planowane jest zorganizowanie 2 wizyt młodzieży i ich opiekunów: w Polsce i Rosji.Pierwszy wyjazd odbędzie się do Petersburga we wrześniu 2016 r. Następnie młodzież ze szkoły z Petersburga przyjedzie w październiku 2016r. do Pułtuska w celu realizacji dalszej części tematyki i sfinalizowania działań związanych z projektem.

                                                                             

Więcej informacji na temat realizacji projektu można uzyskać na stronie szkoły w zakładce "WYMIANA MŁODZIEŻY".

sierpień 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej