Inauguracja Powiatowego Projektu Edukacyjnego

 8 grudnia 2015 r. roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyła się uroczysta inauguracja Powiatowego Projektu Edukacyjnego pod hasłem„Jan Długosz – Polak i Europejczyk”, promującego twórczość dziejopisarską kronikarza. Celem głównym projektu jest podkreślenie znaczenia prac Długosza dla polskiej kultury oraz upamiętnienie sześćsetnej rocznicy urodzin kronikarza. Inicjatorami i organizatorami przedsięwzięcia są nauczyciele poloniści i historycy, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz pracownicy naukowi Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.                                                                                                                                         Honorowy patronat nad projektem objął Starosta Pułtuski, pan Jan Zalewski. Uroczystość rozpoczęła wicedyrektor Szkoły Dorota Budziszewska. Przywitała  przybyłych gości (przedstawicieli pracowników naukowych Akademii Humanistycznej   w Pułtusku, dyrektorów  szkół oraz instytucji miejskich i powiatowych, przedstawicieli Rady Rodziców w Zespole Szkół Zawodowych, nauczycieli  i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego).  Podziękowała dyrektorom szkół, koordynatorom szkolnych projektów oraz wszystkim nauczycielom polonistom i historykom szkół powiatu pułtuskiego za zaangażowanie w ważne dla edukacji uczniów  przedsięwzięcie. Pani Dyrektor przedstawiła gościom powiatowych koordynatorów  Projektu Edukacyjnego „Jan Długosz – Polak i Europejczyk” - panią Mariannę Jabłońską, panią Leontynę Foltyn i panią Martę Wójtowicz-Gajkowską. Do realizacji projektu włączyły się następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, Publiczne  Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy, Publiczne  Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego  w Przemiarowie  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Publicznego  Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach, Publiczne  Gimnazjum w Dzierżeninie, Publiczne  Gimnazjum w Świerczach, Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy  im. Anny Karłowicz  w Pułtusku, Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Zespół Szkół  im. Bolesława Prusa.

      Pani Leontyna Foltyn przedstawiła harmonogram i zakres działań, które zostały zaplanowane do realizacji w ramach powiatowego projektu edukacyjnego. Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczyła: zajęcia warsztatowe  w Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; zajęcia warsztatowe nt.: „Jan Długosz o znakach na niebie przed bitwą pod Grunwaldem, czyli dlaczego bez średniowiecza nie byłoby fantasy”, prowadzone będą przez dr Agnieszkę Kruszyńską, pracownika naukowego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; zajęcia warsztatowe  nt.: „Analiza tekstów źródłowych  – „Roczników …” Jana Długosza, skierowane do uczniów  i nauczycieli, pod opieką merytoryczną pracowników naukowych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; konkurs plastyczny „Historia  rysowana  i malowana” -  inspirowany  twórczością dziejopisarską  J. Długosza i literacką H. Sienkiewicza; konkurs  polonistyczny „Czytaj Długosza”; konkurs historyczny poświęcony ojcu polskiej historiografii i heraldyki –  „ Życie i twórczość Jana Długosza”.                                                                                      Kwintesencją działań podejmowanych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  powiatu pułtuskiego będzie prezentacja inicjatyw w ramach współpracy i wymiany dobrych praktyk.

       Uroczystość inaugurującą projekt uświetniły dwa wykłady pracowników naukowych Akademii Humanistycznej. Dr Agnieszka Kruszyńska w  bardzo  interesującej wypowiedzi  nt.:  Pisanie w służbie  prawdy i pamięci mówiła o ciągłości pamięci, niezwykle ważnej dla każdego narodu. Przywołała myślicieli średniowiecznych, dzięki którym zachowała się pamięć o Długoszu. Pan Krzysztof Łukawski wygłosił prelekcję na temat: Jan Długosz – klucz do postaci i dzieła. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku zaprezentowali najważniejsze wydarzenia historyczne,  uwiecznione w Rocznikach Jana Długosza. Chór męski (reprezentanci klas pierwszych i drugich) wykonał najstarszą pieśń religijną „Bogurodzicę”, która towarzyszyła polskiemu rycerstwu pod Grunwaldem.

Serdeczne podziękowania kierujemy do  koleżanek Doroty Sobocińskiej i Danuty Filipiak za współorganizację  bardzo ważnej dla społeczności uczniowskiej uroczystości .

Dziękujemy również sponsorom: właścicielom hurtowni w Pułtusku Kokos i Damian, Państwu Wąsiewskim, Pani Iwonie Suchta. Realizując przedsięwzięcie współpracowaliśmy również z Biblioteka Pedagogiczną w Pułtusku oraz Miejskim Samorządowym Centrum Kultury i Sztuki.

 

 

                                                                                                                  Leontyna Foltyn

 

luty 2019
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej