Zarządzenie Nr 56/2019

Zarządzenie Nr  56/2019

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

z dnia 05 grudnia 2019 r.

w sprawie: powołania komisji Konkursowej na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w  Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902, z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru
na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku z dnia 30.05.2019r. , zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołanie Komisji Konkursowej w składzie:

1.      Anna Kmiołek – Gizara – przewodniczący

2.      Anna Kaźmierczak – członek

3.      Agnieszka Jusińska - członek

§ 2

Wyznaczenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej z poszczególnymi kandydatami na stanowisko urzędnicze – referent w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku na dzień 19.12.2019r. o godz. 12:00.

§ 3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnym specjalistę ds. kadr. Annę Kaźmierczak.

§ 4   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Anna Kmiołek - Gizara

Dyrektor

            Zespołu Szkół Zawodowych

           im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

 

 

styczeń 2020
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej