Zarządzenie Nr 55/2019

Zarządzenie Nr  55/2019

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

z dnia 02 grudnia 2019 r.

w sprawie: ustalenia dnia  24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla  pracowników  administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm.), art. 130 § 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku .

§ 2

Wyznaczam dzień 14 grudnia (sobota) dniem pracy dla pracowników administracji i obsługi  Zespołu  Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w godzinach 8.00-16.00.

§ 3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnym Starszego referenta Panią Agnieszkę Jusińską.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Anna Kmiołek - Gizara

Dyrektor

            Zespołu Szkół Zawodowych

           im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

styczeń 2020
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej