„Bo coś w szaleństwach jest młodości...” - studniówka Ruszkowiaków

„Bo coś w szaleństwach jest młodości...”

12 stycznia br. w Restauracji „Bobrowy Dwór” w Smrocku odbyła się studniówka uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. Młodzież, nauczycieli, rodziców oraz gości przywitał dyrektor szkoły – p. Jarosław Druchniak, który również odczytał życzenia od Starosty Pułtuskiego i Burmistrza Miasta Pułtusk. Aby tradycji stało się zadość, uczniowie wraz z osobami towarzyszącymi zatańczyli staropolskiego poloneza. Podziękowania „za trud włożony w edukację oraz wyrozumiałość” otrzymali wychowawcy: p. Angelika Chrzanowska (klasa III LO z innowacją w zakresie bezpieczeństwa narodowego), p. Anna Świerczewska (klasa IV w zawodzie technik logistyk), p. Anna Kalinowska (klasa IV w zawodzie technik ekonomista) oraz p. Marta Wójtowicz – Gajkowska (klasa IV w zawodzie technik informatyk). Świetna zabawa trwała do białego rana. Wspomnienia balu studniówkowego z pewnością na długo zostaną w pamięci uczestników.

Galeria zdjęć

Story Cubes na lekcji języka angielskiego.

Story Cubes na lekcji języka angielskiego
 

 „Nie ma złych odpowiedzi, jedyne co Cię ogranicza to Twoja wyobraźnia.” Takie hasło towarzyszyło uczniom klasy I TI, którzy podczas lekcji języka angielskiego rozwijali kompetencje kluczowe takie jak: kreatywność, myślenie krytyczne, praca grupowa, odpowiedzialność, zarządzanie czasem, współpraca, inicjatywność i wiele innych. A to wszystko za sprawą kostek story cubes, które stworzył Rory O'Connor z Irlandii, trener kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów. Uczniowie mieli za zadanie rzucić dziewięcioma kostkami i w oparciu o wylosowane obrazy ułożyć anglojęzyczną historię utrwalając poznane czasy przeszłe i czasowniki nieregularne. Kolejnym etapem ich pracy była prezentacja napisanych historii, na forum klasy, co wpłynęło na rozwój umiejętności językowych i interpersonalnych uczniów w tym autoprezentacji. Lekcję poprowadziła pani Anna Majewska.

Galeria zdjęć

Mistrzostwa Powiatu Pułtuskiego Szkolnego Związku Sportowego

7 stycznia 2018 roku w sali naszej szkoły zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu Pułtuskiego Szkolnego Związku Sportowego w piłce siatkowej dziewcząt. W zawodach wzięły udział reprezentacje Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego. 
LO im. Piotra Skargi – ZSZ im. Jana Ruszkowskiego 2 – 0 (25:11; 26:24)
Tytuł Mistrzyń Powiatu roku szkolnego 2018/2019 zdobyło Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych został wicemistrzem.

Czytaj więcej...

Życzenia

,,Jest taki dzień…” – spotkanie świąteczne w Ruszkowskim.

,,Jest taki dzień…”
 

21 grudnia bieżącego roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyło się spotkanie świąteczne z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia. Uroczystość rozpoczął dyrektor Zespołu – p. Jarosław Druchniak, który złożył życzenia całej społeczności szkolnej. Liryczny program słowno-muzyczny przygotowały nauczycielki: p. Marina Pręwęcka, p. Danuta Filipiak, p. Małgorzata Duło oraz p. Dorota Sobocińska. Uroczystość zakończyła się wspólnym kolędowaniem, po którym uczniowie udali się na klasowe wigilie wraz ze swoimi wychowawcami. Ewa Rosińska

Maks Matematyczny

Spotkanie opłatkowe w Ruszkowskim 20.

Spotkanie opłatkowe

12.2018r. pracownicy i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku spotkali się z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Uroczystość otworzył Dyrektor Szkoły pan Jarosław Druchniak, który przywitał wszystkich obecnych i emerytowanych pracowników, a następnie złożył świąteczne życzenia uczestnikom spotkania. W wyjątkową atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas ksiądz Sebastian Pakulski. Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w spotkaniu opłatkowym, które przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Wicedyrektor Dorota Majkowska

Przeciwko Przemocy

Przeciwko Przemocy
 

16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć jest międzynarodową kampanią przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Zaczyna się co roku 25 listopada a kończy 10 grudnia. W ramach tej kampanii młodzież z klas Technikum Nr 1 w zawodach technik informatyk i technik logistyk spotkały się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz Policji Powiatowej w Pułtusku na prelekcji mającej charakter prewencyjny na temat zapobiegania przemocy w rodzinach. Spotkanie odbyło się 7 grudnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku, a opiekę nad młodzieżą sprawowała Pani Marzena Staniszewska. M.S.

Spotkanie edukacyjno-dydaktycznye

Spotkanie edukacyjno-dydaktycznye
 

Firma ETI Polam w Pułtusku jest międzynarodowym przedsiębiorstwem produkującym między innymi przyłącza szynowe, rozłączniki bezpiecznikowe, sygnalizatory obecności napięcia, rozłączniki modułowe, wyłączniki nadprogowe, ograniczniki mocy oraz wiele innych pokrewnych produktów. Firma ETI Polam współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku i w ramach tej wieloletniej współpracy uczniowie z klasy Technikum Nr 1 w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno-dydaktycznym na temat „Systemów magazynowych wdrażanych w przedsiębiorstwie ETI Polam oraz zakresu obowiązków pracowników firmy z działów Magazynów Zapasów Materiałów oraz Wyrobów gotowych”. Spotkanie odbyło się 12 grudnia 2018 roku w firmie ETI Polam w Pułtusku, a opiekę nad młodzieżą sprawowały Panie wicedyrektor Angelika Chrzanowska oraz Marzena Staniszewska. M.S.

REGULAMIN BALU STUDNIÓWKOWEGO 2019R.

REGULAMIN BALU STUDNIÓWKOWEGO 2019R.
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. J. RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU

  1. Termin balu studniówkowego: 12.01.2019r.
  2. Miejsce balu studniówkowego: Bobrowy Dwór,  Smrock- Dwór, 06-220 Szelków
  3. Czas rozpoczęcia balu studniówkowego: godzina 19:00.
  4. Czas zakończenia balu studniówkowego:  godz. 5:00 13.01.2019r.
  5. Uczestnicy balu: uczniowie klas maturalnych i osoby przez nich zaproszone.

Uczniowie i ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszoną przez siebie osobę towarzyszącą.

Uczestniczący  w studniówce uczniowie zobowiązani są do podania organizatorom danych osób towarzyszących wraz z numerem PESEL. Dane, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych, nie są nikomu udostępniane i służą wyłącznie celom organizacyjnym.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego
 

06.12.2018 r. ekonomiści z klasy III i IV Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego. Miejsce to powstało, by oddać hołd ludziom walczącym w 1944 r., którzy poświęcili swoje życie za ojczyznę. Zwiedzanie ekspozycji ułatwił przewodnik, który w ciekawy sposób przedstawił tragiczną historię powstańców. Z wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego ,,Ruszkowiacy’’ wrócili pełni refleksji. Żywa lekcja historii pozostanie w ich pamięci na bardzo długo. Opiekunami uczniów były p. Hanna Lewandowska i p. Jadwiga Budziszewska. Patrycja Malinowska kl. III Tek Aleksandra Słomkowska kl. III Tek

Dialog międzykulturowy w Ruszkowskim.

,,Irena Sendlerowa – pro memoriam”
 

Od ubiegłego roku szkolnego młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku realizują Powiatowy Projekt Edukacujny ,,Irena Sendlerowa – pro memoriam”. 10 grudnia br. w Zespole odbyło się spotkanie pod hasłem ,,Ponad podziałami”, związane z problematyką torelancji we spółczesnym świecie. Uroczystość rozpoczął p. Jarosław Druchniak- dyrektor ZSZ im. Jana Ruszkowskiego, który przywitał znamienitych gości, m.in. p. Katarzynę Jankowską- dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pułtusku, p. Bożenę Potyraj - dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, p. Andrzeja Popowicza – dyrektora Muzeum Regionalnego w Pułtusku, p. Aldonę Inarską – dyrektor SOSW w Pułtusku, p. Wiesława Cienkowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patriotatem przez Starostę Pułtuskiego przedstawiła p. Dorota Majkowska - wicedyrektor szkoły.

Galeria zdjęć

Czytaj więcej...

Mikołajkowe warsztaty językowo – kulturowe

Mikołajkowe warsztaty
 

Mikołajkowe przedpołudnie uczniowie klasy I Technikum nr 1 w zawodzie technik informatyk spędzili na anglojęzycznych warsztatach poprowadzonych przez wolontariuszy z Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły, pan Jarosław Druchniak wraz z wicedyrektor panią Angeliką Chrzanowską. Podczas warsztatów uczniowie doskonalili wszystkie umiejętności językowe, biorąc między innymi udział w grze Tingo-Tango, świątecznym quizie i wyzwaniach leksykalno – gramatycznych, w postaci listów pisanych do świętego Mikołaja przez Jeremiego. Zajęcia dla naszych uczniów poprowadzili: Sergio Perez z Kolumbii, Trevas Chuang z Tajwanu, Begum Cetin z Turcji i Ann-Katrin Sorg z Niemiec. Doskonale wprowadzili oni młodzież w świąteczny klimat, który tego dnia dominował również na szkolnych korytarzach. Warsztaty dla uczniów zorganizowała pani Anna Majewska.

Galeria zdjęć

„Podaj łapę”.

„Podaj łapę”
 

 5 grudnia 2018r. z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyła się inauguracja Projektu wychowawczo-dydaktycznego ”Podaj łapę”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez podopiecznych SOSW oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie oraz dyrekcje obydwu szkół. Celem podejmowanych, w ramach projektu, działań jest miedzy innymi: uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt, integrowanie uczniów poprzez wspólną pracę i dążenie do realizacji ustalonych zadań, kształtowanie umiejętności planowania, organizacji i oceny własnych działań. Zadania projektowe będą realizowane do 31 maja 2019r. Zaplanowano spotkania informacyjno - edukacyjne z wolontariuszami, akcje charytatywne, wycieczki i konkursy tematyczne oraz wiele innych interesujących przedsięwzięć. Zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Dziękujemy koordynatorom z naszej szkoły pani Dorocie Sobocińskiej i pani Annie Świerczewskiej za dotychczasowe zaangażowanie.

wicedyrektor Dorota Majkowska

 

VI edycja „Olimpiady Solidarności”.

„Olimpiada Solidarności”
 

 26 listopada 2018r. 600 szkół z całej Polski uczestniczyło w VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności Dwie dekady Historii. Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w etapie szkolnym tej olimpiady uczestniczyło 14 uczniów z klasy III Technikum nr 1 w zawodzie technik informatyk. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z testu kwalifikacyjnego: Ewa Rosińska z klasy III TIb Rafał Skoczeń z klasy III TIb Olimpiadę w szkole przeprowadzono pod kierunkiem dyrekcji szkoły: p. Jarosława Druchniaka i p. Doroty Majkowskiej.

Czytaj więcej...

styczeń 2019
N P W Ś C Pt S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej