I Turniej Szachowy w Ruszkowskim.

I Turniej Szachowy w Ruszkowskim.
 

20.03.2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbył się szkolny turniej szachowy. Celem konkursu była popularyzacja gry w szachy wśród młodzieży, rozwijanie logicznego myślenia oraz kreatywności uczniów. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów z klas I i II Technikum w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk. Konkurs otworzył Dyrektor Szkoły Pan Jarosław Druchniak, który podziękował wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie za cenną inicjatywę. Organizatorem, pomysłodawcą i sędzią turnieju szachowego był nauczyciel Pan Przemysław Wiernicki. Sędzią pomocniczym był gościnnie, zaprzyjaźniony ze Szkołą, Pan Leszek Lewandowski. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni słodkimi upominkami. Zdobywca I miejsca Dawid Wielgo uczeń klasy I TEK otrzymał tablet. Za zajęcie II miejsca wręczono uczniowi kl. I TI Danielowi Klara nagrodę - głośniki bezprzewodowe. Zdobywca III miejsca Sulich Patryk uczeń kl. I TL otrzymał słuchawki bezprzewodowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie upominki i dyplomy. Sponsorem nagród była Pani Aleksandra Pniewska – właścicielka Baru "OKRUSZEK" w Pułtusku. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy. P.W.

Ruszkowiacy dla seniorów

Ruszkowiacy dla seniorów.
 

 21 marca br. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku zaprezentowali swoje projekty edukacyjne podopiecznym Dziennego Domu ,,Senior - WIGOR". Przedsięwzięcia: ,,Inter Media” oraz ,,Art ennobles – sztuka uszlachetnia” realizowane są w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej społecznej ,,Zwolnieni z teorii”. Dziękujemy Dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela – p. Bożenie Potyraj za możliwość zorganizowania spotkania. Mateusz Wróblewski

Informacje

 

Rada słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

1.      Paulina Tomczak (IV sem.) – przewodnicząca

2.      Monika Borysewicz (II sem.)     

3.      Joanna Golba (II sem.)                     członkowie Rady słuchaczy

4.      Agnieszka Boczkowska (IV sem.)

Harmonogram egzaminów

w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w sesji wiosennej

24.03. 2019 r.  14.04.2019 r.

SEMESTR VI

Lp.

Przedmiot

Termin egzaminu pisemnego

Termin egzaminu ustnego

  1.  

Język polski

24.03.2019 r.

06.04.2019 r.

  1.  

Język angielski

06.04.2019 r.

07.04.2019 r.

  1.  

Matematyka

24.03.2019 r.

07.04.2019 r.

  1.  

Historia

-

30.03.2019 r.

 

 

 

Spotkanie w firmie ETI Polam

Spotkanie w firmie ETI Polam
 

Uczniowie klasy 1 Technikum Nr 1 w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno-dydaktycznym na temat „Systemów magazynowych wdrażanych w przedsiębiorstwie ETI Polam oraz zakresu obowiązków pracowników firmy z działów Magazynów Zapasów Materiałów oraz Wyrobów gotowych”. Tego typu spotkania umożliwiają w praktyczny sposób przyswoić oraz utrwalić treści programowe. Spotkanie odbyło się 19 marca 2019 roku w firmie ETI Polam w Pułtusku, a opiekę nad młodzieżą sprawowała Pani Marzena Staniszewska. Firma ETI Polam jest międzynarodowym przedsiębiorstwem produkującym między innymi przyłącza szynowe, rozłączniki bezpiecznikowe, sygnalizatory obecności napięcia, rozłączniki modułowe, wyłączniki nadprogowe, ograniczniki mocy oraz wiele innych pokrewnych produktów. W ramach wieloletniej współpracy Firma ETI Polam umożliwia uczniom naszej szkoły odbycie miesięcznych praktyk zawodowych co w znacznym stopniu przyczynia się do uatrakcyjnienia sytuacji młodzieży na rynku pracy. M.S.

III edycja Międzynarodowych Targów

15 marca uczniowie klasy II TL i II TLE, czyli przyszli logistycy, uczestniczyli w trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Transportu Logistyki i Spedycji . Tragi odbyły się w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie Wydarzenie to dedykowane jest w całości branży transportu i logistyki ze szczególnym wyróżnieniem sektorów ciągników i naczep, pojazdów użytkowych, operatorów logistycznych, magazynu i części. Dla uczniów była to interesująca lekcja, podczas której mogli spotkać się z przedstawicielami firm działających na rynku usług logistycznych, Inspekcji Transportu Drogowego oraz logistycznych kół naukowych z wyższych uczelni z całego kraju. Organizacją wyjazdu oraz opieką nad młodzieżą zajmowali się nauczyciele przedmiotów zawodowych: Marzena Staniszewska, Małgorzata Duło i Łukasz Bojara. M.D.

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2018/2019

Szczegółowy harmonogram pracy

w  roku szkolnym 2018/2019

semestr II

1.

 marzec -  2019

Praktyki zawodowe kl. III  Technikum

Wicedyrektor Angelika Chrzanowska

2.

marzec  2019

Dzień  Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Konkurs tematyczny

Jadwiga Budziszewska

Marta Wójtowicz-Gajkowska

3.

marzec  2019

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom

Przemysław Wiernicki

4.

13 marca 2019

Konkurs Biblijny

Danuta Filipiak

Ks. Sebastian Pakulski

5.

 27  marca  2019

Targi  pracy

Zespół do spraw promocji Szkoły

Dyrekcja

6.

15  marca 2019

Wystawienie propozycji ocen w klasach programowo najwyższych. Poinformowanie rodziców maturzystów o proponowanych ocenach końcowych.

Wychowawcy klas maturalnych

Wszyscy nauczyciele

7.

marzec – kwiecień 2019

Próbny egzamin zawodowy z wyodrębnionych kwalifikacji zgodnie ze szkolnymi planami nauczania

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

8.

marzec- kwiecień 2019

 

Sprawdziany dyrektorskie z matematyki,                       

języka polskiego i języków obcych                                                       Kl.. II i III Technikum, kl. II LO

Nauczyciele matematyki,                       języka polskiego i języków obcych

9.

marzec- kwiecień 2019

 

Program profilaktyczny Żyjmy zdrowo

Pedagodzy szkolni

10.

marzec- kwiecień 2019

 

Program profilaktyczny Zażywasz- przegrywasz

Pedagodzy szkolni

11.

marzec- kwiecień 2019

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

Szkolny Klub „EUROMY”

 

12.

marzec- kwiecień 2019

 

English song-Festiwal Piosenki Angielskiej

Nauczyciele języka angielskiego

Danuta Filipiak

13.

marzec-czerwiec 2019

Program profilaktyczny Bezpieczna i zdrowa  szkoła

Pedagodzy szkolni

14.

kwiecień  2019

Rekolekcje wielkopostne

Katecheci

Wszyscy nauczyciele

15.

kwiecień 2019

Prawybory do Parlamentu Europejskiego

Opiekunowie „ EUROMY”

16.

18 - 23 kwietnia  2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

17.

  kwiecień 2019

 Światowy Dzień Przedsiębiorczości

Koordynatorzy: Marta Wójtowicz-Gajkowska, Katarzyna Dyga

 

 

     18.

  5 kwietnia  2019

Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

Katecheci

Wychowawcy klas maturalnych

     19.

 kwiecień 2019

 

Dzień otwarty Szkoły

Zespół do spraw promocji Szkoły

Dyrekcja

20.

kwiecień 2019

 

Konkurs plastyczny Rosja i jej symbole

Bożena Jaskulska

Sławomir Jaskulski

Katarzyna Dyga

21.

kwiecień 2019

 

Zajęcia profilaktyczne dla maturzystów Stres pod kontrolą

Pedagodzy szkolni

22.

kwiecień - maj 2019

 Patriotyczne Święta Majowe

 

Leontyna Foltyn, Marianna Jabłońska, Anna Matuszewska, Marta Wójtowicz- Gajkowska, Danuta Filipiak, Ks. Sebastian Pakulski.

23.

kwiecień 2019

Spotkanie z doradcą zawodowym

Pedagodzy szkolni

24.

kwiecień 2019

Koncert profilaktyczny dotyczący uzależnień i przemocy

Pedagodzy szkolni

25.

4  kwietnia 2019

Spotkania z rodzicami

Dzień otwarty szkoły

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

     26.

 10.04.2019

Wystawianie ocen w kl. III LO i IV Technikum

Wszyscy nauczyciele

 

27.

16.04.2019

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

     28.

26.04.2019

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły

Aleksandra Lasocka

Anna Majewska

Opiekunowie SU

     29.

 maj 2019

Pisemne  i ustne egzaminy maturalne

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

     30.

23  maja 2019

Poinformowanie rodziców  o proponowanych ocenach końcowych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

31.

maj-czerwiec 2019

Wycieczka profilaktyczna do MONARU

Pedagodzy szkolni

     32.

czerwiec- lipiec 2019

Egzaminy zewnętrzne w wyodrębnionych kwalifikacjach zawodowych – klasy II i III Technikum

Dyrekcja

33.

czerwiec 2019

Szkolne Dni Przedsiębiorczości

Hanna Lewandowska

Katarzyna Dyga

34.

czerwiec 2019

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

Wychowawcy klas

35.

 do 11.06.2019

Wystawianie ocen końcowych  w klasach I-II LO,          I-III Technikum

Wszyscy nauczyciele

36.

17.06.2019

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

37.

21.06.2019

Zakończenie roku szkolnego

 

Maryna Prewęcka

Marzena Staniszewska

Izabela Nuszkiewicz

Opiekunowie  SU 

 

38.

21.06.2019

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2018/2019

Dyrekcja

39.

04.07.2019

Wydawanie świadectw maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

 

Uwaga:

Projekty edukacyjne są realizowane według odrębnych harmonogramów.

(semestr I)

Lp

Termin

Treść

Odpowiedzialni

Uwagi

             1.

03.09.2018r.

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

 

Opiekunowie SU, Dyrekcja.

 

 

2.

08.09. 2018r.

Narodowe czytanie – współpraca z Biblioteką Miejską                       im. J. Lelewela

Wicedyrektor D. Majkowska

Wychowawcy klas

 

3.

12.09.2018r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

 

     4.

do  10.09.2018r. 

Złożenie deklaracji przez  uczniów przystępujących                           do egzaminu  z wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie w sesji zimowej

 

Wicedyrektor Angelika Chrzanowska

Wychowawcy klas III i IV Technikum

 

     5.

09- 12. 2018r.

Projekt Czytam więc jestem

Dorota Sobocińska

Anna Świerczewska

 

     6.

17 września 2018r.

Nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki

Katecheci

 

     7.

wrzesień 2018r.

Sprawdziany kompetencji z  języka polskiego, języków obcych    i matematyki w klasach pierwszych

Wicedyrektor D. Majkowska

Nauczyciele języka polskiego, języków obcych  i matematyki uczący                               w pierwszych klasach

 

  8.

wrzesień – październik

2018r.

Spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji                dla klas I i maturalnych  Bezpieczna szkoła

A. Chrzanowska

A. Lasocka

I. Nuszkiewicz

 

  9.

Wrzesień

2018

Szkolny kiermasz podręczników

H. Lewandowska

K. Dyga

 

10.

 27.09.2018r.

Ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie  dyrekcji i pedagogów                  z rodzicami uczniów klas pierwszych. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych. Zebrania z rodzicami wszystkich typów szkół dla młodzieży.

Dyrekcja, Wychowawcy klas pierwszych,

Opiekunowie SU.

 

 

11.

do 30.09.2018

Składanie deklaracji maturalnych kl. III LO,   IV T.

Wychowawcy klas III, LO

 i IV T

 

12.

 12.10. 2018r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Dyrekcja

Samorząd Szkolny

E. Smolińska

A. Majewska

M. Prewęcka

 

 

Rada Rodziców

 

 

13.

październik-grudzień

2018r.

Spotkania z doradcami zawodowymi

A.Lasocka

I. Nuszkiewicz

 

 

16.

październik

2018r.

Wybory do Samorządu Szkolnego

Opiekunowie SU

D. Filipiak

A. Lasocka

A. Chmielewska

 

17.

październik -czerwiec

Programy:

 Młodzi głosują

Polska szkoła szkołą demokracji

 

J. Budziszewska

H. Lewandowska

D. Sobocińska

 

 

18.

październik - styczeń

Projekt edukacyjny: Zawodowcy przyszłości

Wicedyrektor

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

19.

listopad 2018r

Konkurs Geograficzny Geo-Planeta

E. Kutyła

 

20.

09 .11.2018r.

 Narodowe Święto Niepodległości

M. Jabłońska

M. Wójtowicz-Gajkowska

D. Filipiak

 

22.

listopad

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego

Anna Świerczewska

 

23.

listopad 2018r.

Matura próbna kl. III LO i IV T

Wicedyrektor D. Majkowska wychowawcy klas. Nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

            24.

listopad

2018r.

Światowy Dzień bez papierosa

  1. A. Lasocka
  2. I.Nuszkiewicz

 

 

 

25.

30.11.2018r.

 

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców maturzystów proponowanych ocenach

Dzień otwarty.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

26.

12.12.2018r.

Wystawianie ocen półrocznych w klasach maturalnych

Wszyscy nauczyciele

 

27.

19.12.2018r

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy maturalne

Dyrekcja

 

28.

 

grudzień 2018r.

 

 

 

 Światowy Dzień HIV i AIDS

  1. Lasocka

A. Chrzanowska

 

 

29..

21.12.2018r.

Koniec I semestru dla klas maturalnych

 

 

31.

22.12.2017r.

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

32.

21. 12.2018r.

Spotkanie  świąteczno - noworoczne

Opiekunowie SU,  Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Rada Rodziców

M. Prewęcka

 

 

33.

23  - 31.

12.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

34.

styczeń 2019r.

STUDNIÓWKA

Komitet organizacyjny

wychowawcy klas maturalnych

 

 

 

35.

styczeń

2019r.

XX VI Finał WOŚP

Opiekunowie SU

E. Kutyła

A. Kopczyńska- Adamczuk

Szkolny zespół d/s wolontariatu

 

 

36.

10.01.2019r.

Wystawianie ocen półrocznych

Wszyscy nauczyciele

 

37.

17.01.2019r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

 

38.

18.01.2019r.

Koniec I semestru

 

 

39.

25.01.2019r.

Zebranie z rodzicami  - podsumowanie półrocznej pracy uczniów

 

Dyrekcja,

Wszyscy nauczyciele

 

40.

28 01.- 10. 02 2019r.

Ferie zimowe

 

 

 

 

Spektakl profilaktyczny "LOL"

18 marca 2019 r. uczniowie klas II LO i I TL obejrzeli spektakl profilaktyczny "LOL" . Tematyka przedstawienia dotyczyła przemocy fizycznej i psychicznej zarówno w domu, jak i w środowisku rówieśniczym . Koordynatorki spotkania : p. Aleksandra Lasocka , p.Izabela Nuszkiewicz.

 

Zaproszenie

Ruszkowiacy dla Klubu Srebrnego Wieku

Ruszkowiacy dla Klubu Srebrnego Wieku
 

 15 marca br. w siedzibie Klubu Srebrnego Wieku w Pułtusku odbyło się spotkanie uczniów ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku z seniorami, podczas którego kreatywna młodzież z naszej szkoły zaprezentowała projekty edukacyjne „Art ennobles –sztuka uszlachetnia” oraz ,,Inter Media”, zapobiegający cyberprzemocy. Przedsięwzięcia są realizowane w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Zwolnieni z teorii”. A.Ś.

Projekt ,,Art ennobles – sztuka uszlachetnia” w PSP w Płocochowie

Projekt ,,Art ennobles" w PSP w Płocochowie
 

14 marca br. grupa kreatywnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im J. Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczyła w spotkaniu z dziećmi z PSP w Płocochowie. Młodzież przeczytała młodszym kolegom i koleżankom fragmenty znanych utworów literackich. Spotkanie było częścią projektu edukacyjnego „Art ennobles –sztuka uszlachetnia” , realizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Zwolnieni z teorii”. A.Ś.

 

 

,,Sztuka uszlachetnia” – spotkanie w PSP w Przewodowie

Spotkanie w Przewodowie
 

12 marca br. Dawid Wielgo - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku spotkał się z dziećmi z PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie. Celem wizyty było zapoznanie uczniów z fragmentami znanych utworów literackich. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „ Art ennobles - sztuka uszlachetnia”, realizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej ,,Zwolnieni z teorii’’ . A.Ś.

,,Inter Media” w SOSW w Pułtusku

,,Inter Media” w SOSW
 

 12 marca br. grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku przeprowadziła w SOSW warsztaty edukacyjne, dotyczące problemu agresji w sieci. Daniel Klara i Mateusz Wróblewski z klasy I TI przedstawili zagrożenia związane z cyberprzemocą. Uczniowie SOSW mogli również obejrzeć skecz teatralny w wykonaniu grupy młodzieży z Zespołu, realizującej przedsięwzięcie ,,Art – ennobles – sztuka uszlachetnia”. Spotkanie było częścią projektu ,,Inter Media”, realizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej ,,Zwolnieni z teorii”. A.Ś.

Galeria zdjęć

 

,, Sztuka uszlachetnia” – kreatywni Ruszkowiacy

,, Sztuka uszlachetnia"
 

 W bieżącym roku szkolnym grupa Kreatywnej Młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku realizuje projekt ,,Art ennobles –sztuka uszlachetnia” w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Zwolnieni z teorii”. 9 marca br. uczniowie Zespołu przedstawili humorystyczny skecz podczas Dnia Kobiet Koła Gospodyń Wiejskich z Grabówca. Prezentacja w wykonaniu Katarzyny Guławskiej, Julii Bielińskiej, Emilii Kwiatkowskiej, Łukasza Rembeckiego, Filipa Kołakowskiego, Dawida Wielgo, Piotra Rogalskiego, Dawida Sakowskiego, Kacpra Balcerzaka, Bartosza Zdrożnego została nagrodzona gromkimi brawami. E.K.

Ruszkowiacy „Zwolnieni z teorii” w PSP nr 4 Pułtusku.

„Zwolnieni z teorii” w PSP nr 4
 

 Dwa zespoły uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku realizują projekty edukacyjne w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Zwolnieni z teorii” pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Przedsięwzięcie „Art ennobles – sztuka uszlachetnia” ma na celu propagowanie szeroko pojętej kultury. Służą temu różnorodne działania podejmowane przez kreatywnych uczniów Zespołu (Sebastiana Pęka, Łukasza Rembeckiego, Dawida Wielgo, Filipa Kołakowskiego, Klaudii Przewłockiej i Katarzyny Guławskiej), między innymi: prezentowanie scenek parateatralnych, czytanie znanych utworów literackich. Zupełnie inny charakter ma projekt „Inter-Media”, zapobiegający cyberprzemocy. Jego realizatorzy - Mateusz Wróblewski, Damian Todorowski, Mateusz Malik, Dawid Wronowski, Daniel Klara pokazują sposoby zapobiegania agresji w sieci. Zaangażowani w projekty uczniowie Zespołu zaprezentowali efekty swojej pracy w PSP nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Ich przedsięwzięcie spotkało się z zainteresowaniem młodszych kolegów. Koordynatorkami projektów są nauczycielki: p. Dorota Sobocińska i p. Anna Świerczewska. S.P.

Galeria zdjęć

„Art ennobles - sztuka uszlachetnia”

Warsztaty czytelnicze
 

 W bieżącym roku szkolnym grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku realizuje projekt „Art – ennobles – sztuka uszlachetnia” w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Zwolnieni z teorii”. W minionym tygodniu kreatywna młodzież zorganizowała warsztaty czytelnicze dla dzieci z PSP nr 3 im. T. Kościuszki w Pułtusku. Sebastian Pęk, Łukasz Rembecki oraz Dawid Wielgo w ciekawy – parateatralny sposób zaprezentowali fragmenty utworów : „Igrzysk śmierci” Suzanne Gollins oraz „Mikołajka” R. Gościnnego i J.J.Sempe. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pobudzające wyobraźnię karty pracy ,przygotowane przez uczniów realizujących projekt. Koordynatorką przedsięwzięcia jest p. Dorota Sobocińska. A.Ś.

Galeria zdjęć

marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej