Konkurs MARDOMU na biznesplan rozstrzygnięty!

Konkurs rozstrzygnięty
 

 8 grudnia br. w siedzibie firmy MARDOM odbył się finał konkursu na najlepszy biznesplan pn. ,,Kariera managera”. Zakwalifikowani do tego etapu uczniowie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku przedstawili komisji oceniającej ciekawe pomysły na własną działalność gospodarczą. Jury – p. Marta Kowalczyk (Prezes Mardom Home), p. Joanna Groszkowska (HR manager – MARDOM) oraz p. Dorota Sobocińska ( nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole) za najbardziej interesujący uznało biznesplan Aleksandry Jaworskiej, prezentujący opis funkcjonowania kawiarni (,,Napoleonka”).

Czytaj więcej...

„Kariera managera”-konkurs

Konkurs MARDOMU
 

5 grudnia br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyły się szkolne eliminacje konkursu na biznesplan pod hasłem „Kariera managera”, zorganizowanego przez współpracującą ze szkołą firmę MARDOM. Zgłoszone przez uczniów propozycje biznesplanów oceniała komisja w składzie: p. Joanna Groszkowska - HR manager w firmie MARDOM, p. Luiza Truchel- wicedyrektor Zespołu i p. Anna Świerczewska - nauczyciel przedmiotów informatycznych. Do finału zakwalifikowali się uczniowie Technikum Nr 1: Dawid Wolniak, Sebastian Pęk, Ilona Ogrodnik, Michał Stępniewski, Rafał Skoczeń oraz Aleksandra Jaworska. Uczestników konkursu przygotowały nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: p. Hanna Lewandowska i p. Katarzyna Dyga. Konkurs był częścią Powiatowego Projektu Edukacyjnego „Zawodowcy przyszłości”, koordynowanego przez p. Dorotę Sobocińską. A.Ś.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Opinogóra 2017
 

29 listopada 2017 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Zespół Szkół Zawodowych     im J. Ruszkowskiego w Pułtusku reprezentowały dwie uczennice, które uzyskały najwyższe wyniki           w nauce i wzorowe zachowanie. W Technikum nr 1 jest to Aleksandra Jaworska z klasy II technik ekonomista, wychowawca - Pani Hanna Lewandowska. Natomiast prymusem I Liceum Ogólnokształcącego już po raz drugi została Ewelina Gołębiewska- wychowawca klasy - Pani Maria Brzozowska.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa w tenisie stołowym

Mistrzostwa w tenisie stołowym
 

30 listopada 2017r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego odbyły się mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym. Najlepsi w etapie szkolnym okazali się: dziewczęta: Karolina Karkowska – kl. III TL Patrycja Karkowska – kl. I TEK Klaudia Piwowarczyk – kl. II TL a chłopcy: Jan Sadowski – kl. III TEK Rafał Skoczeń – kl. TI b Marcin Ćwiek – I TL Mistrzostwa zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego: p. Grzegorz Miłoszewski, p. Mateusz Miłoszewski, p. Dariusz Smoliński i p. Andrzej Krawczyński. A.Ś.

Olimpiada Solidarności.

„Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii”
 

We wtorek 28.11.2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego został przeprowadzony szkolny etap „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii” Głównym celem tej Olimpiady jest budowanie tożsamości narodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poprzez podniesienie poziomu wiedzy  o najnowszej historii Polski, a także rozbudzenie zainteresowania przebiegiem przemian demokratycznych w kraju. Organizatorem Olimpiady jest: Fundacja „Centrum Solidarności”.

Czytaj więcej...

Spotkanie z przedstawicielem PSSE

Spotkanie z przedstawicielem PSSE
 

30. 11. 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Pułtusku p. Barbarą Duszczyk w związku ze Światowym Dniem HIV/AIDS. Spotkanie otworzyła pani wicedyrektor Dorota Budziszewska zachęcając młodzież do aktywnego udziału w zajęciach. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Koordynatorami spotkania byli pedagodzy szkolni p. Aleksandra Lasocka i p. Angelika Chrzanowska. A.L.

W Żydowskim Instytucie Historycznym

W Żydowskim Instytucie Historycznym
 

W bieżącym roku szkolnym ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku realizuje projekt edukacyjny '' Irena Sendlerowa - PRO MEMORIAM. Dialog międzykulturowy''. W związku z tym przedsięwzięciem klasy III TL  i II TI b (pod opieką p. Luizy Truchel, p. Doroty Sobocińskiej i p. Anny Świerczewskiej) uczestniczyły        w wycieczce programowej do Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma                 w Warszawie. Młodzież obejrzała wystawę ,,Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu'' , pokazującą dramatyczną relację grupy konspiratorów (ONEG SZABAT), zamkniętych w getcie warszawskim. Stworzone przez nich Podziemne Archiwum Getta Warszawy miało uratować od zapomnienia ludzi skazanych na Holocaust. W wycieczce uczestniczyła również p. Aneta Szymańska, prezes pułtuskiego Stowarzyszenia MOST, która współpracuje ze szkołą w ramach projektu promującego kulturę żydowską.

Konkurs ,,Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs ,,Poznaj swoje prawa w pracy”.
 

Konkurs 22 listopada br. w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku odbył się konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp pod hasłem: ,,Poznaj swoje prawa w pracy”. Przedsięwzięcie stanowi część programu edukacyjnego ,,Kultura bezpieczeństwa”, realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Uczestników przywitał dyrektor Zespołu - p. Jarosław Druchniak, który życzył wszystkim powodzenia. Uczniowie (26 osób) odpowiadali na pytania, związane z prawami pracownika. Do etapu regionalnego zakwalifikowali się: Daniel Cieślak – klasa I TEK i Magdalena Siemieniak – klasa I TI. Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia jest p. Dorota Sobocińska. A.Ś.

Konkurs „Geo – Planeta”

Konkurs „Geo – Planeta”
 

24 listopada 2017 roku w ZSZ im. J. Ruszkowskiego odbyła się już IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta” w kategorii licealista. Szkoła bierze w nim udział od samego początku. Konkurs jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. W konkursie wzięło udział 24 uczniów: 14 z klasy IV TEK, 2 z klasy III TL,           3 z kl. ITEK oraz po 1 uczniu z klas IIIEK, II LO i II TL b. Jego przebieg nadzorowała p. Ewa Kutyła . Celem konkursu było rozbudzenie i rozszerzanie zainteresowań geografią i przyrodą. Młodzież pogłębiła umiejętności korzystania, interpretowania i posługiwania się różnymi materiałami źródłowymi. Udział        w konkursie poszerzył wiedzę uczniów o własnym regionie, kraju, kontynentach. Stworzył również młodzieży warunki do wykazania się swoją wiedzą i zainteresowaniami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jak co roku w marcu, przyszłego roku. E.K.

Kariera managera-konkurs

Kariera managera-konkurs
 

Od września ubiegłego roku Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku realizuje Powiatowy Projekt Edukacyjny „Zawodowcy przyszłości”, obejmujący szereg działań, promujących szkolnictwo zawodowe . 24 listopada br. w Zespole odbyło się spotkanie eksperckie, poszerzające wiedzę uczniów z zakresu ekonomii i analizy rynku. Podczas warsztatów poprowadzonych przez              p. wicedyrektor – Luizę Truchel, uczniowie zapoznali się z zasadami tworzenia wzorcowego biznesplanu. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły – p. Jarosław Druchniak, który omówił formy współpracy Technikum nr 1 z firmą MARDOM. O profilu przedsiębiorstwa opowiedziała p. Joanna Groszkowska - HR MANAGER w Mardomie. Warsztaty stanowiły element konkursu na najciekawszy biznesplan (pn. Kariera managera), zorganizowanego właśnie przez MARDOM. Koordynatorką przedsięwzięcia jest nauczycielka - p. Dorota Sobocińska. A.Ś.

Konkurs Geograficzny

            24 listopada 2017 roku w ZSZ im. J. Ruszkowskiego  odbyła się  już IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta” w kategorii licealista.  Szkoła  bierze w nim  udział od samego początku.  Konkurs jest   przeprowadzany przy współpracy merytorycznej

 z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy  i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

            W konkursie wzięło udział 24 uczniów:14 z klasy IV TEK,2 z klasy III TL,3 z kl. ITEK  oraz po 1  uczniu z klas IIIEK,  II LO i II TL b. Jego przebieg nadzorowała Ewa Kutyła .

            Celem konkursu   było rozbudzenie  i rozszerzanie zainteresowań geografią i przyrodą. Młodzież pogłębiła  umiejętności korzystania, interpretowania i posługiwania się różnymi materiałami źródłowymi. Udział w konkursie poszerzył wiedzę uczniów o własnym regionie, kraju, kontynentach. Stworzył również  młodzieży warunki do wykazania się swoją wiedzą
 i zainteresowaniami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jak co roku w marcu, przyszłego roku.

KONKURS

KONKURS

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie językowym z cyklu „What’s up Quad?”, którego organizatorem jest firma Quad/Graphics (www.quadgraphics.pl/konkurs).

 

 

Święto Niepodległości w Ruszkowskim

Święto Niepodległości
 

10 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyła się akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości przygotowanej przez p. Annę Matuszewską oraz p. Danutę Filipiak udział wzięli uczniowie z klasy I LO, II TEK, III TEK, III TI, II TLa, II TLb. W części artystycznej przywołane zostały wydarzenia z historii naszego narodu, które doprowadziły do odzyskania niepodległości przez Polskę dnia 11 listopada 1918r. Uczniowie przybliżyli również losy naszego kraju po1939r., kiedy to Polacy ponownie zmuszani zostali do walki o wolny kraj. Minutą ciszy uczciliśmy wszystkich, którzy polegli w walce o niepodległość Polski. Dekorację przygotowały uczennice z klasy III LO b i I LOb pod kierunkiem p. Doroty Sobocińskiej. Ewelina Gołębiowska - uczennica klasy III LOs

Super-Zawodowiec

Czytaj PL

2 listopada br. rozpoczęła się Ogólnopolska Akcja Czytaj PL, promująca czytelnictwo. W przedsięwzięciu bierze również udział I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. Dzięki projektowi można skorzystać z darmowych wypożyczalni e-booków. W tegorocznej akcji znalazły się książki pisarzy polskich i zagranicznych – opowiadania, poradniki, reportaże i inne. Zachęcamy uczniów do udziału w projekcie Czytaj PL- wystarczy przyjść do biblioteki i zeskanować kod. Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia jest p. Dorota Sobocińska.

grudzień 2017
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej