"Pieśń ujdzie cało..."

14 listopada 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi odbył się IX Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej "Pieśń ujdzie cało..." Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku reprezentowali: Julia Bielińska z klasy II LO b (śpiew) i Krzysztof Ambroziak z klasy II TI ( akompaniament), pod opieką Danuty Filipiak Uczniowie zajęli 1 miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

Dyrekcja Szkoły

"Poznaj Swoje Prawa W Pracy"

11 listopada 2018r.

11 listopada 2018r. – uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Pułtusku Młodzież, nauczyciele oraz dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczyli 11 listopada w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości organizowanych dla mieszkańców miasta i powiatu pułtuskiego przez Społeczny Komitet Ziemi Pułtuskiej obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, Starostę Pułtuskiego oraz Burmistrza Miasta Pułtusk. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom, reprezentującym Szkołę w uroczystych obchodach 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowanych w naszym mieście. Wicedyrektor Dorota Majkowska

Galeria zdjęć

Wybiła godzina 11.11

Wybiła godzina 11.11 - Setna Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego. Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych w Pułtusku, podobnie jak wiele szkół i placówek oświatowych w całej Polsce, 9 listopada o godzinie 11.11 odśpiewała cztery zwrotki Hymnu Narodowego. W ten uroczysty sposób rozpoczęliśmy akademię z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pani wicedyrektor Dorota Majkowska przypomniała w jaki sposób świętowaliśmy wyjątkową rocznicę przez cały rok szkolny 2017/2018, ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem dla Niepodległej.

Czytaj więcej...

Ruszkowiacy w Senacie.

Ruszkowiacy w Senacie.
W listopadzie br. grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku (kl. III Tib, III Tek, IV TEK) uczestniczyła w konferencji pt. „Odbudowa państwa polskiego - prawo i polityka historyczna po 1919r.”, która odbyła się w Senacie. Spotkanie, poświęcone analizie sytuacji politycznej II Rzeczpospolitej uroczyście otworzył Wicemarszałek Senatu – p. Michał Seweryński. Młodzież mogła wysłuchać interesujących wykładów, dotyczących zarówno porządku prawnego, jak też wychowania patriotycznego i edukacji historycznej w literaturze. Prelegenci – m.in. p. Kazimierz Wiatr – przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, p. Jarosław Szarek – Prezes IPN, prof. dr hab. – p. Mariusz Muszyński – Sędzia Tybunału Konstytucyjnego oraz inni znakomici goście wzięli udział również w panelu dyskusyjnym, mającym na celu ocenę polityki historycznej II RP. Uczniowie mogli uczestniczyć w konferencji dzięki zaangażowaniu nauczycielek: p. Jadwigi Budziszewskiej i p. Doroty Sobocińskiej.
E.R.

Galeria zdjęć

W hołdzie dla Niepodległej – Nagrodzeni Ruszkowiacy.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku licznie włączyli się w realizację projektu W hołdzie dla Niepodległej, realizowanego w ramach programu Społecznego Komitetu Ziemi Pułtuskiej obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...

Informacja

   Informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2117) dzień 12 listopada 2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Zespole Szkół Zawodowych im. Ruszkowskiego w Pułtusku.

 

Bieg sztafetowy „Dla Niepodległej”

Bieg sztafetowy „Dla Niepodległej”
 

8 listopada br. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku wzięli udział w biegu sztafetowym „Dla Niepodległej”, zorganizowanym przez ZSCKR w Golądkowie. Celem zawodów było uczczenie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale oraz puchar. Opiekunem drużyny z naszej szkoły był nauczyciel wychowania fizycznego – p. Grzegorz Miłoszewski. G.M.

Konkurs na plakat

Konkurs na plakat
 

Konkurs na plakat promujący naukę języków obcych rozstrzygnięty! Celem konkursu było: doskonalenie umiejętności językowych uczniów, motywowanie do nauki języka angielskiego, popularyzacja języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych. Do konkursu zgłoszonych zostało wiele pięknych prac, wykonanych z wykorzystaniem różnych technik artystycznych. Jury po długich obradach wyłoniło zwycięzców. Pani wicedyrektor Dorota Majkowka wręczyła dyplomy i nagrody oraz podziękowała nauczycielom zaangażowania w realizacje przedsięwzięcia. Wyróżnieni zostali: I miejsce: Paulina Mańkowska - kl . III TLb, II miejsce – Aleksandra Słomkowska i Dominika Słomkowska- kl. III TEK, III miejsce – Wioletta Chimkowska - kl. III TLb. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! Organizatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele języka angielskiego: p. Maryna Prewęcka i p. Michał Pajewski M.P.

Stypendyści Starosty Pułtuskiego

Stypendyści Starosty Pułtuskiego
 

19 października br. 23 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odebrało stypendium Starosty Pułtuskiego dla najzdolniejszej młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. Jest to bardzo duży sukces dla naszej szkoły, ponieważ po raz pierwszy tak liczna grupa uczniów Technikum nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego, uzyskała bardzo wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/18 (średnia minimum 5,00). Do grupy najzdolniejszych uczniów w szkole należą: 

Czytaj więcej...

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2018/2019

Szczegółowy harmonogram pracy w  roku szkolnym 2018/2019

Lp

Termin

Treść

Odpowiedzialni

Uwagi

             1.

03.09.2018r.

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

 

Opiekunowie SU, Dyrekcja.

 

 

2.

08.09. 2018r.

Narodowe czytanie – współpraca z Biblioteką Miejską                       im. J. Lelewela

Wicedyrektor D. Majkowska

Wychowawcy klas

 

3.

12.09.2018r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja

 

     4.

do  10.09.2018r. 

Złożenie deklaracji przez  uczniów przystępujących                           do egzaminu  z wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie w sesji zimowej

 

Wicedyrektor Angelika Chrzanowska

Wychowawcy klas III i IV Technikum

 

     5.

09- 12. 2018r.

Projekt Czytam więc jestem

Dorota Sobocińska

Anna Świerczewska

 

     6.

17 września 2018r.

Nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki

Katecheci

 

     7.

wrzesień 2018r.

Sprawdziany kompetencji z  języka polskiego, języków obcych    i matematyki w klasach pierwszych

Wicedyrektor D. Majkowska

Nauczyciele języka polskiego, języków obcych  i matematyki uczący                               w pierwszych klasach

 

  8.

wrzesień – październik

2018r.

Spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji                dla klas I i maturalnych  Bezpieczna szkoła

A. Chrzanowska

A. Lasocka

I. Nuszkiewicz

 

  9.

Wrzesień

2018

Szkolny kiermasz podręczników

H. Lewandowska

K. Dyga

 

10.

 27.09.2018r.

Ślubowanie klas pierwszych. Spotkanie  dyrekcji i pedagogów                  z rodzicami uczniów klas pierwszych. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych. Zebrania z rodzicami wszystkich typów szkół dla młodzieży.

Dyrekcja, Wychowawcy klas pierwszych,

Opiekunowie SU.

 

 

11.

do 30.09.2018

Składanie deklaracji maturalnych kl. III LO,   IV T.

Wychowawcy klas III, LO

 i IV T

 

12.

 12.10. 2018r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Dyrekcja

Samorząd Szkolny

E. Smolińska

A. Majewska

M. Prewęcka

 

 

Rada Rodziców

 

 

13.

październik-grudzień

2018r.

Spotkania z doradcami zawodowymi

A.Lasocka

I. Nuszkiewicz

 

 

16.

październik

2018r.

Wybory do Samorządu Szkolnego

Opiekunowie SU

D. Filipiak

A. Lasocka

A. Chmielewska

 

17.

październik -czerwiec

Programy:

 Młodzi głosują

Polska szkoła szkołą demokracji

 

J. Budziszewska

H. Lewandowska

D. Sobocińska

 

 

18.

październik - styczeń

Projekt edukacyjny: Zawodowcy przyszłości

Wicedyrektor

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

19.

listopad 2018r

Konkurs Geograficzny Geo-Planeta

E. Kutyła

 

20.

09 .11.2018r.

 Narodowe Święto Niepodległości

M. Jabłońska

M. Wójtowicz-Gajkowska

D. Filipiak

 

22.

listopad

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego

Anna Świerczewska

 

23.

listopad 2018r.

Matura próbna kl. III LO i IV T

Wicedyrektor D. Majkowska wychowawcy klas. Nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

            24.

listopad

2018r.

Światowy Dzień bez papierosa

 1. A. Lasocka
 2. I.Nuszkiewicz

 

 

 

25.

30.11.2018r.

 

Zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców maturzystów proponowanych ocenach

Dzień otwarty.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

26.

12.12.2018r.

Wystawianie ocen półrocznych w klasach maturalnych

Wszyscy nauczyciele

 

27.

19.12.2018r

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy maturalne

Dyrekcja

 

28.

 

grudzień 2018r.

 

 

 

 Światowy Dzień HIV i AIDS

 1. Lasocka

A. Chrzanowska

 

 

29..

21.12.2018r.

Koniec I semestru dla klas maturalnych

 

 

31.

22.12.2017r.

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele

 

32.

21. 12.2018r.

Spotkanie  świąteczno - noworoczne

Opiekunowie SU,  Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Rada Rodziców

M. Prewęcka

 

 

33.

23  - 31.

12.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

34.

styczeń 2019r.

STUDNIÓWKA

Komitet organizacyjny

wychowawcy klas maturalnych

 

 

 

35.

styczeń

2019r.

XX VI Finał WOŚP

Opiekunowie SU

E. Kutyła

A. Kopczyńska- Adamczuk

Szkolny zespół d/s wolontariatu

 

 

36.

10.01.2019r.

Wystawianie ocen półrocznych

Wszyscy nauczyciele

 

37.

17.01.2019r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

 

38.

18.01.2019r.

Koniec I semestru

 

 

39.

25.01.2019r.

Zebranie z rodzicami  - podsumowanie półrocznej pracy uczniów

 

Dyrekcja,

Wszyscy nauczyciele

 

40.

28 01.- 10. 02 2019r.

Ferie zimowe

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

                                              ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

                                                                      im. Jana Ruszkowskiego

06-100 Pułtusk                                                                                                  tel. sekretariat,faks ( 0-23 ) 6920641

ul. Tysiąclecia 12                                                                                                centrala  ( 0-23 ) 6925201,

                                                                                                                            e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w  Zespole Szkół Zawodowych
im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w roku szkolnym 2018/2019:

 

 1. 2  listopada  2018 r. ( piątek) – po dniu Wszystkich Świętych
 2. 2 stycznia 2019 r. (środa) – po Nowym Roku
 3. 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
 4. 30 kwietnia 2019 r. (wtorek)
 5. 2  maja 2019 r.  (czwartek) – dzień po Święcie Pracy
 6. 6  maja 2019 r.  (poniedziałek) – egzamin maturalny z języka polskiego
 7. 7 maja 2019r. (wtorek) – egzamin maturalny z matematyki
 8. 8 maja 2019 r. (środa) – egzamin maturalny z języka angielskiego

   Dyrektor Szkoły

 

Jarosław Druchniak

 

Maks Matematyczny w Ruszkowskim

 

18 października 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyła się VI edycja konkursu – Maks Matematyczny. Zadaniem konkursowym było rozwiązanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas: I TI, III TI b i IV TI. Opiekę nad młodzieżą sprawowały koordynatorki konkursu: p. Marlena Wasilewska i p. Dorota Sobocińska.
M.W.

 

Wycieczka przedmiotowa do ETI Polam Sp.z o.o.

Wycieczka do ETI Polam
 

 W dniu 17.10.2018r klasa II Technikum Nr 1 o profilu technik ekonomista pod opieką Pani Grażyny Sitek – nauczyciela zawodu, odbyła wycieczkę przedmiotową do firmy produkcyjnej ETI Polam Sp.z o.o.          w Pułtusku. Miała ona na celu poszerzenie wiadomości dotyczących gospodarki zapasami, organizacji zaopatrzenia, produkcji i zbytu w przedsiębiorstwie oraz zdobycie praktycznej wiedzy o rzeczywistych warunkach pracy na różnych stanowiskach. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji            o firmie, którą przedstawiła Pani Iwona Pacławska – Dyrektor Personalny i Administracyjny, koordynator wycieczki.

Czytaj więcej...

DEN w Ruszkowskim

DEN w Ruszkowskim
 

12 października 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 3TLb, 3 LOb, 2 TI, 2 LO oraz 1 TI pod kierunkiem p. Danuty Filipiak, p. Maryny Prewęckiej, p. Ewy Smolińskiej oraz p. Anny Majewskiej. Dekoracja została przygotowana przez uczniów z klasy 3 TIb i 2 LO pod kierunkiem. p. Doroty Sobocińskiej.

Galeria zdjęć

Czytaj więcej...

listopad 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej